22-04-2020

MAB: De Internal Audit Functie (themanummer april 2020)

De IAF heeft zich ontwikkeld tot een essentieel zintuig van de board, een voelspriet, een sonde die het topmanagement en de raad van commissarissen voortdurend belangrijke informatie geeft over de beheersing van de risico’s binnen de onderneming – risico’s die veel verder gaan dan de betrouwbaarheid van de financiële verantwoording of compliance met wet- en regelgeving, maar die ook betrekking hebben op de uitvoering van de strategie, het creëren van waarde op lange termijn en de continuïteit van de onderneming.

Deze speciale uitgave omvat negen artikelen en twee prikkelende essays van auteurs die ruimschoots hun sporen binnen het vakgebied hebben verdiend. De eerste drie bijdragen beschouwen de IAF in zijn huidige context. Vervolgens gaan twee artikelen over de menselijke factor binnen de IAF. Hierna behandelen drie artikelen de actuele ontwikkelingen die de IAF doormaakt, zoals de betekenis van digitalisering en algoritmes en aansluitend twee bijdragen over de werkwijze van de IAF in de praktijk. Het themanummer sluit af met een prikkelend essay over de rol van de IAF in een complexe wereld waarin innovatie essentieel is om te overleven.

De artikelen in deze speciale uitgave geven een caleidoscopisch beeld van de IAF dat elke MAB-lezer zal kunnen boeien. Daarnaast leveren zij een bijdrage aan de bestaande onderzoeksliteratuur en aan eventueel toekomstig onderzoek over dit onderwerp.

Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Vaktechnisch Onderzoek van het Instituut van Internal Auditors Nederland. De redactie houdt zich uiteraard aanbevolen voor suggesties en opmerkingen naar aanleiding van dit bijzondere nummer van het MAB.

Naar de online uitgave van het themanummer De internal auditfunctie van het MAB

Naar publicatie
Terug naar het vaktechnische publicaties overzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie