21-09-2021

Risk in Focus 2022 | Hot topics for internal auditors

Organisaties en hun internal auditfuncties zien zich geconfronteerd met een hoog tempo van veranderingen en ongekende onzekerheid. De pandemie heeft de bedrijfsvoering en wijze van werken ingrijpend veranderd, de verhouding tussen vraag en aanbod verstoord en heeft voorheen gezonde bedrijfsmodellen geraakt in een mate die weinigen voor mogelijk hielden. Inmiddels dreigt klimaatverandering dezelfde effecten te hebben.

Ieder jaar werken de Europese instituten voor Internal Auditors samen om de belangrijkste risico’s te inventariseren voor het komende kalenderjaar. De resultaten zijn bedoeld als hulpmiddel voor het opstellen van de auditplannen voor 2022 én geven de bestuursorganen goed zicht op welke uitdagingen hen komend jaar te wachten staan. 

Op de jaarlijks terugkerende enquête kwam het record aantal van 738 reacties. De instituten namen ook 50 kwalitatieve interviews af, onder 35 CAE’s, twaalf voorzitters van auditcommissies en drie CEO’s om dieper inzicht te krijgen in hoe deze risico's zich manifesteren en ontwikkelen. 

Belangrijke bevindingen onderzoek Risk in Focus

  • De belangrijkste bevinding is het toenemend belang van Climate change and environmental sustainability op de agenda. Het aantal CAE’s dat dit als een top5-risico ziet, is met 41% gestegen in vergelijking met vorig jaar, en is nu opgelopen tot 31%. Geen ander risicogebied heeft een grotere stijging; daarbij is het de voortzetting van een trend: in 2020 hadden slechts 14% van de respondenten Climate change in hun top vijf risico's. Het is nu tijd om te handelen, ook voor internal auditors! Een aantal risicogebieden met een ‘menselijke’ component in zich stijgt in belang, zoals Human capital, diversity and talent management, Organisational culture, and Health, safety and security. Organisaties maken zich zorgen over de gevolgen die de pandemie en de langdurige thuiswerkperiode hebben op de personele bezetting en de motivatie en mentale vermoeidheid van de medewerkers.
  • Cybersecurity blijft het hoogste risicogebied: vier op de vijf (82%) bedrijven noemen het een van de belangrijkste risico's waarmee ze worden geconfronteerd, mede versterkt door het thuiswerken en de operationele verstoringen door de pandemie. Nog meer dan op preventie, liggen er grote uitdagingen op het gebied van ‘respons and recovery’ 
  • Organisational culture heeft, in het verlengde van voorgaande, een substantiële stijging van het belang gezien van 35%. In plaats van 20% vindt nu 27% van de CAE’s dit een top5-risico voor de organisatie. De cultuur dreigt aangetast te worden door het voorgaande punt hetgeen grote domino-effecten kan hebben. 
Naar publicatie
Terug naar het vaktechnische publicaties overzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie