21-07-2020

Three Lines Model Updated - NL

Organisaties zijn ondernemingen van mensen, die actief zijn in een wereld die steeds onzekerder, complexer, meer onderling verbonden en volatiel wordt. Vaak hebben ze meerdere stakeholders met verschillende, veranderende en soms tegengestelde belangen. Stakeholders vertrouwen het toezicht op de organisatie toe aan een bestuursorgaan, dat op zijn beurt middelen en bevoegdheden aan het management delegeert om passende actie te ondernemen, inclusief risicomanagement.

Onder meer om deze redenen hebben organisaties effectieve structuren en processen nodig die het mogelijk maken doelstellingen te realiseren, en die tegelijkertijd een sterke governance en risicomanagement ondersteunen. Aangezien het bestuursorgaan van het management rapportages over activiteiten, resultaten en prognoses ontvangt, rekent zowel het bestuursorgaan als het management erop dat internal audit bij alle vraagstukken onafhankelijke, objectieve assurance en adviezen verstrekt, en innovatie en verbetering bevordert en faciliteert. Het bestuursorgaan is eindverantwoordelijk voor de governance, die door de acties en handelwijzen van het bestuursorgaan, het management en internal audit wordt verwezenlijkt.

Het Three Lines Model helpt organisaties structuren en processen in kaart te brengen die het beste bijdragen aan het realiseren van doelstellingen en die een sterke governance en risicomanagement faciliteren. Het model is op alle organisaties van toepassing en wordt geoptimaliseerd door het volgende:

  • Een op beginselen gebaseerde aanpak hanteren en het model aanpassen aan de doelstellingen en omstandigheden van de organisatie.
  • Focussen op de bijdrage die risicomanagement levert aan het realiseren van doelstellingen en het creëren van waarde, en ook aan de 'verdediging' en het beschermen van waarde.
  • Een helder inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden in het model en de onderlinge relaties.
  • Maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat activiteiten en doelstellingen zijn afgestemd op de voornaamste belangen van stakeholders.
Naar publicatie
Terug naar het vaktechnische publicaties overzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie