Over IIA

Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA NL) is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. De vereniging telt meer dan 2.800 leden die werkzaam zijn binnen het vakgebied; van starter en young professional tot expert en senior; binnen uiteenlopende branches en organisaties. Er zijn verschillende typen internal auditors lid van het IIA, met ieder een eigen aandachtsgebied, zoals operational auditor, financial auditor, IT auditor en compliance auditor.

IIA NL is gelieerd aan de veel oudere, wereldwijde organisatie The Institute of Internal Auditors Inc. (IIA Inc.) die meer dan 200.000 leden telt in 190 landen.

Het motto van IIA Inc. is 'Progress through Sharing'. IIA Nederland is in het bestuur en diverse commissies van deze wereldwijde organisatie vertegenwoordigd. Haar leden zijn automatisch tevens lid van IIA Inc., waardoor zij meeprofiteren van de vaktechnische producten en publicaties op wereldniveau.

Internal auditing is een vak dat wereldwijd wordt beoefend volgens de daarvoor door The Institute of Internal Auditors Inc. vastgelegde beroepsstandaarden en gedragscode

De internationale definitie van het vak luidt:

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.

 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op onze pagina over het lidmaatschap 

Internationaal

The Institute of Internal Auditors (IIA Inc.) is wereldwijd dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors.

IIA Nederland is gelieerd aan deze organisatie. IIA Inc. is in 1941 opgericht in New York en heeft inmiddels in meer dan 100 landen affiliates, oftewel lokale instituten. IIA Inc. profileert het beroep op wereldwijd niveau en zit daarbij aan tafel met organisaties als IFAC (International Federation for Accountants), OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) en de Wereldbank.

Alle leden van IIA Nederland worden automatisch lid van het internationale instituut. Lidmaatschap betekent voor een lid dan ook de mogelijkheid te kunnen delen in de collectieve kennis van vakgenoten in de hele wereld. Zoals via een abonnement op het Engelstalige magazine Internal Auditor. Vanwege dit lidmaatschap hebben leden ook de gelegenheid om met korting deel te nemen aan het internationale Certified Internal Auditor (CIA) examen.

IIA Inc. heeft achttien internationale commissies. Leden van IIA Nederland zitten in de Board of Directors, Board of Trustees van de Research Foundation, Professional Issues Committee, Public Sector Committee, International Conference Committee, Advanced Technology Committee, Ethics Committe en Committee on Quality.

IIA's Global Footprint 2016-2017

IIA Nederland maakt ook onderdeel uit van de European Confederation of Institutes of Internal Auditors (ECIIA). Ruim 30 landen zijn vertegenwoordigd in de ECIIA.

De ECIIA profileert het beroep van internal auditor op Europees niveau. Hiertoe vindt onder andere overleg plaats met de Europese Unie en de Europese Commissie, Ferma (Federation of European Risk Management Associations) en Ecoda (European Confederation of Directors’ Associations). Ook coördineert de ECIIA de profileringsactiviteiten met de aangesloten IIA-instituten. Daarnaast doet de ECIIA onderzoek naar relevante ontwikkelingen op het gebied van corporate governance, risk management en internal audit. Elk najaar organiseert de ECIIA een tweedaagse Europese conferentie.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie