IIA Innovatieplatform

Innovatieplatform: door en voor internal auditors

Met dit Innovatieplatform willen we IIA-leden ondersteunen in hun innovatie.

Het Innovatieschema toont de belangrijkste ontwikkelingen waarvan de Werkgroep Innovatie van het IIA verwacht dat deze van invloed (gaan) zijn op internal audituncties. Deze ontwikkelingen zijn geclusterd naar de thema’s van het Internal Audit Ambition Model. De ontwikkelingen zijn verzameld aan de hand van gesprekken met internal auditors en externe deskundigen. Omdat IAF’s in verschillende bedrijfstakken opereren en verschillende ambities hebben, zal het per IAF verschillen welke ontwikkeling relevant is.

Per ontwikkeling vind je een korte beschrijving, good practices, achtergrondinformatie (literatuur) en een overzicht van deskundigen die bereid zijn ervaringen te delen op deze gebieden. Ook bestaat de mogelijkheid om op een ontwikkeling te reageren via de discussiepagina. Hier kun je  vragen stellen, gedachten met elkaar uitwisselen en aanvullende documenten uploaden.

De Werkgroep treedt op als regisseur, die de werking (incl. interactie!) zal stimuleren en het Innovatieschema waar nodig zal actualiseren. Het doel is samen met IIA-leden de schets van de IAF van de toekomst verder te ontwikkelen, uit te breiden en up-to-date te houden. De inhoud van dit platform is daarmee constant in beweging. Doe ook mee, laat je suggesties achter en, als je gedegen ervaring hebt, meld je aan als expert of moderator!

Klik hier voor het innovatieschema

Innovatieschema: de IAF in 2025

Wij zien IAF’s in verschillende richtingen bewegen. In een aantal IAF’s, veelal in sectoren met een actieve toezichthouder, zien we een ontwikkeling waarbij de IAF zich meer en meer richt op het voldoen aan regelgeving (compliance) en waarbij een (groeiend) deel van de auditcapaciteit opgaat aan door toezichthouder gewenste onderwerpen. Daarnaast zijn er IAF’s die zich vooral richten op het geven van inzicht in kernrisico’s en de mate waarin de organisatie zich daadwerkelijk continu verbetert, zonder dat een toezichthouder hier een sterke mening over heeft. Het lijkt dat die twee eerder divergeren dan convergeren. Uiteraard zijn er ook IAF’s waarin beide ontwikkelingen tegelijk plaatsvinden en uiteraard zijn de thema’s van de toezichthouders over het algemeen relevant en van waarde.

Wij zien dat in de praktijk IAF’s worstelen hoe ‘meer compliance/meer regelgeving/meer assurance’ te combineren met ‘meer insight/meer toegevoegde waarde voor management’. Ons oorspronkelijk streven om ‘de’ innovatieve IAF van de toekomst te schetsen hebben wij dan ook losgelaten. Innovatie moeten we vooral zien in het perspectief van de genoemde ontwikkelingen en zal per IAF en bedrijfstak verschillen. Daarnaast denken we dat de meeste ontwikkelingen in het Innovatieschema wel voor beide stromingen relevant zijn.

Meer informatie over trainingen en tools die u kunnen helpen zich nieuwe ontwikkelingen eigen te maken en (te leren) innoveren vindt u hier

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie