Vacature Manager Interne Audit Gemeente Amsterdam

Voor de Gemeente Amsterdam is Aardoom & de Jong op zoek naar een manager van de (nieuwe) afdeling Interne Audit. De manager richt de (eigen) afdeling eerst verder in en gaat leidinggeven aan die afdeling. Wil jij graag werken in en voor Amsterdam? Wil jij helpen de bedrijfsvoering en concernsturing in de gemeente te versterken? Wil jij met je afdeling zowel de planning en uitvoering van interne controles als ook de planning en uitvoering van audits vormgeven? Ben jij gericht op dienstverlening, verbinding en samenwerken, en professionele groei? Heb jij ervaring met het werken in een politiek gevoelige, complexe organisatie? Heb jij een visie op de positie van een krachtige, op samenwerking ingestelde, AO/IC-afdeling waarvan je zelf het boegbeeld kan en wil zijn? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat ga je doen als Manager Interne Audit?
Vanaf het moment dat de nieuwe afdeling daadwerkelijk van start gaat, is de manager verantwoordelijk voor het realiseren en vervolgens uitbouwen van een goed functionerende afdeling die voldoet aan de prestatieafspraken. De manager krijgt als belangrijkste taak het (verder) opzetten en leidinggeven aan een nieuwe afdeling die een duidelijke kwaliteit- en efficiency opdracht krijgt en waarin in korte tijd medewerkers, voortkomend uit verschillende geledingen met verschillende achtergronden, tot een goed werkend team worden gevormd.

De manager: 

 • Geeft vorm aan de gewenste vernieuwing van de organisatie en de inrichting en de bemensing van de afdeling;
 • Is verantwoordelijk voor de resultaten en het functioneren van de afdeling als geheel en rapporteert aan de opdrachtgever (de Concerncontroller tevens Directeur Directie Middelen & Control );
 • Bouwt actief aan een cultuur die stimulerend is voor de medewerkers en die uitnodigt tot professionele groei en werkt aan een houding van gerichtheid op dienstverlening en samenwerken;
 • Draagt zorg voor verbinding bijvoorbeeld van buiten naar binnen de afdeling en omgekeerd, binnen het eigen cluster en ook tussen clusters. Is gesprekpartner voor GMT, concerncontroller, 1e aanspreekpunt voor de accountant.

Aan welk profiel moet de Manager Interne Audit voldoen?

 • Je bent in staat is een visie te ontwikkelen en hebt bewezen te kunnen opereren in een bestuurlijk aangestuurde, politiek gevoelige, complexe organisatie;
 • Je bent in staat om een AO/IC-organisatie mede op te zetten en deze organisatie door te ontwikkelen in samenwerking met het lijnmanagement en concerncontrol (cluster- en business controllers). Je kunt door consistent handelen veranderingsprocessen in gang zetten en succesvol afronden en samen met de medewerkers de gewenste organisatiecultuur realiseren;
 • Je bent een stimulerende persoonlijkheid die medewerkers weet te binden op basis van een heldere visie op de taken en rollen van de afdeling en de te behalen doelen en resultaten en deze weet te vertalen in een ontwikkelingsgericht personeelsbeleid;
 • Je bent een integraal (verander)manager die in staat is om op integere wijze sturing te geven aan de afdeling, zowel inhoudelijk als op het gebied van bedrijfsvoering en processturing;
 • Je hebt een zakelijke instelling en een houding gericht op kwaliteit en efficiency van dienstverlening;
 • Je hebt (minimaal) affiniteit en bij voorkeur ervaring met het werkterrein, verstand van gemeentelijke processen, interne controle, concern audits, verbijzonderde interne controles;
 • Je bent analytisch en je hebt durf en gevoel voor verhoudingen;
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en bent bij voorkeur RA.

Waar ga je werken als Manager Interne Audit?
Externe en interne ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de gemeente Amsterdam de komende jaren blijft veranderen. Er zijn uitdagingen, zoals de versterking van de bedrijfsvoering en concernsturing. Bestuur en Organisatie als organisatieonderdeel focust zich op haar kerntaken voor bestuur en concern: bestuursadvisering en strategie op beleid en bedrijfsvoering, concernplanning & control en bestuursondersteuning. De directie Middelen & Control legt de focus op de kaderstelling en strategie van de bedrijfsvoering en de versterking van de planning en controlfunctie. De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen periode aandacht gegeven aan het verder op orde brengen van haar procesbeheersing (AO/IC) en de controle daarop. Dit heeft geleid tot een voorstel met gerichte versterkingen van de 3-lijnen van verdediging. Zo ook voor de tweedelijn van verdediging die zich richt op interne audit. Op (korte) termijn moet, ter ondersteuning van het management, een afdeling interne audit ontstaan waarin zowel planning en uitvoering wordt gegeven aan de verbijzonderde interne controles als ook de planning en uitvoering van audits.

Arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraag het salaris maximaal € 7.038 bruto per maand (salarisschaal 15) op basis van 36 uren per week. Een vast dienstverband volgt, nadat een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef (1 jaar) succesvol is doorlopen.

Procedure
Bij de werving en selectie laat de gemeente Amsterdam zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Solliciteren kan via deze link / de website van Aardoom & de Jong.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Contactpersonen
mr. Ronald Gaartman, e-mail: gaartman@aardoomendejong.nl telefoon: 06-22233604
drs. Maarten Aardoom, e-mail: aardoom@aardoomendejong.nl telefoon: 06-55717739 

Terug naar het vacatureoverzicht.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie

IIA-Partners