Vacature Penningmeester (m/v) bij IIA Nederland

Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) zoekt een nieuwe penningmeester (onbezoldigd). IIA is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. De vereniging telt ongeveer 2.800 leden. Het IIA is gelieerd aan de wereldwijde organisatie The Institute of Internal Auditors Inc. (IIA Inc.) die ruim 200.000 leden telt in circa 160 landen.

De missie van IIA Nederland is om het beroep en vak 'internal audit' in Nederland te ondersteunen, ontwikkelen en promoten, en daarvoor internal auditors, management en andere belanghebbenden te ondersteunen bij een succesvolle invulling van de internal auditfunctie.

Hoofdtaken van het IIA zijn de belangenbehartiging van internal auditors, kwaliteitsbewaking, educatie, het delen van kennis en profilering. Via de Stichting Vaktechnisch Onderzoek (SVO) stimuleert IIA (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van internal audit en stelt hiervoor financiële middelen beschikbaar.

 

Over het IIA bestuur

Bestuursleden van het IIA worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur is onder meer belast met het opstellen van de strategie van het IIA. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van de strategie en legt hierover verantwoording af aan de ALV. Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies en werkgroepen, alsmede een professioneel bureau met een directeur en zeven medewerkers. Het bestuur vergadert maandelijks. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee jaar. Deze periode kan maximaal twee maal worden verlengd. De functie is onbezoldigd.

 

Profiel van de penningmeester

 • Lid van IIA Nederland.
 • Een trackrecord als Chief Audit Executive, dan wel als lid van het MT van een grotere IAF.
 • Voldoende senioriteit.
 • In bezit van professionele audit certificering (RO, QIAL, CIA, RA of RE).
 • Van onbesproken gedrag. Hiervoor dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
 • Onderschrijft de Code of Ethics van het IIA.
 • Positief-kritische, constructieve houding.
 • Teamspeler.
 • Hands-on mentaliteit.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Onafhankelijk; geen (schijnbare) belangenverstrengeling.
 • Integer.
 • Interesse in het aandachtsgebied van de penningmeester.

 

Taken en verantwoordelijkheden penningmeester

 • Beheert de gelden van IIA en SVO; verzorgt de betalingen.
 • Waakt over het innen van de aan IIA en SVO toekomende gelden en alle door het bestuur en de ALV goedgekeurde uitgaven.
 • Waakt over de kwaliteit van de administratie van IIA en SVO.
 • Brengt in het bestuur van IIA en SVO verslag uit van de financiële toestand.
 • Stelt jaarlijks de begroting en jaarrekening van IIA en SVO op.
 • Is samen met de directeur van IIA primair verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het bureau en heeft in dat kader frequent contact met de directeur.
 • Is samen met de directeur van IIA het primaire contact voor de accountant en belastingdienst.
 • Licht twee keer per jaar tijdens de ALV de financiën van de vereniging toe (begroting, forecast, jaarrekening).
 • Het deelnemen aan tien IIA bestuursvergaderingen en heisessies per jaar.
 • Het deelnemen aan 5 SVO bestuursvergaderingen voorafgaand aan een IIA bestuursvergadering.

 

Tijdsbeslag

Het geschatte tijdsbeslag is ongeveer 200 uur per jaar of ongeveer 4 uur per week inclusief de bestuursvergaderingen.

 

IIA Nederland biedt

Een uitdagende en verantwoordelijke functie als onbezoldigd bestuurslid.

Een goede draaiende en financieel gezonde vereniging.

Een enthousiast en betrokken bestuur.

Een professioneel bureau met een administrateur en directeur om je te ondersteunen.

Een kans om je netwerk en bekendheid binnen de internal audit wereld in Nederland te vergroten.

 

Reageren op vacature Penningmeester IIA

Heb je interesse om penningmeester van IIA Nederland te worden, stuur je cv met een korte motivatie op naar bestuur@iia.nl. Sluitingsdatum vacature 10 april 2020.

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met de huidige penningmeester van de vereniging Linda Post via linda.post@ing.com of met voorzitter van IIA Nederland, Jantien Heimel, 06-27022899.

Terug naar het vacatureoverzicht.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie