Vacature: Redactieleden Audit Magazine

Wie zijn wij?
Wij zijn de redactie van Audit Magazine: Björn Walrave (voorzitter, Auditability), Naeem Arif (Arif Management Services), Sander Diks (NS), Nicole Engel (Nederlandse Emissieautoriteit), Huub van Hout (ABN AMRO), Margot Hovestad (VGZ), Laszlo Nagy (scheidend voorzitter, Improven), Jip Olieroock (DJI), Raymond van Wondergem (Woonbron) en Paul van der Zwan (Solutional).

Wat doen wij?
Vier keer per jaar brengen wij het vakblad Audit Magazine uit. Wij bepalen als redactie het thema van ieder nummer; houden interviews met interessante personen uit het vak; zoeken geschikte auteurs; hebben regelmatig contact met auteurs, columnisten, de vormgever en het IIA; en schrijven soms zelf artikelen. Wij zorgen ervoor dat Audit Magazine vier keer per jaar met goede content bij jou én je vakgenoten terechtkomt.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken twee enthousiaste, betrokken en gemotiveerde redactieleden die willen meehelpen aan de totstandkoming van hét vakblad voor de interne auditor.

Wat vragen wij?

 • Een eigen visie op en enthousiasme voor het vakgebied internal auditing
 • Werkervaring binnen het vakgebied internal auditing en/of aanpalende vakgebieden
 • Schrijfvaardigheden
 • Interviewvaardigheden
 • Een netwerk van vakgenoten (of in ieder geval de ambitie die op te bouwen)
 • Tijd (in elk geval voor vier redactievergaderingen en vier conference calls per jaar en voor het uitwerken en reviewen van bijdragen)
 • Zin
 • Humor

Wat bieden wij?

 • De mogelijkheid te werken aan je kennis en vaardigheden
 • De mogelijkheid je netwerk uit te breiden
 • PE-punten
 • Contact met vakgenoten
 • Intervisie
 • Plezier!
 • Het befaamde jaarlijkse AM-diner

Wij zoeken nadrukkelijk niet alleen de oudgedienden in het vak, maar zeker ook de jonge honden die willen bijdragen aan de kennisdeling met en tussen vakgenoten.

Ben je enthousiast? Schrijf dan een motivatiebrief waarin je in ieder geval jouw visie op het internal auditvak uiteenzet en stuur deze samen met je cv (of verwijzing naar je bijgewerkte LinkedIn-profiel) naar auditmagazine@iia.nl.

Terug naar het vacatureoverzicht.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie