Vacature Voorzitter Young Professionals Commissie

Het vakgebied internal auditing is de afgelopen jaren enorm in ontwikkeling. IIA Nederland levert als beroepsvereniging een grote bijdrage aan deze ontwikkeling. Hiervoor richt het IIA zich ook op carrièregerichte, ambitieuze, gemotiveerde, professionele en leergierige mensen, zoals Young Professionals.

Commissie Young Professionals
De Commissie Young Professionals (IIA YP) richt zich op startende internal auditors jonger dan 35 jaar. Om deelname aan het IIA YP netwerk voor alle Young Professionals aantrekkelijk te maken, zijn de activiteiten laagdrempelig en toegankelijk. We stellen geen harde randvoorwaarden aan deelname en de kosten zijn beperkt. De commissie bestaat uit 9 commissieleden.

In verband met het toekomstig aftreden van de huidige IIA YP voorzitter zijn wij op zoek naar een nieuwe kandidaat. De zittingsduur van de voorzitter is voornamelijk bepaald door de maximale leeftijd van 35 jaar. De nieuwe voorzitter zal door de huidige voorzitter en de linking pin van het bestuur worden gekozen, na instemming van het IIA Bestuur.

Activiteiten van de Commissie

 • Het delen van kennis door het organiseren van bedrijfsbezoeken, trainingen en intervisie
 • Het vergroten van het netwerk van de IIA Young Professional door het organiseren van activiteiten
 • Het ontwikkelen van de IIA Young Professional door met elkaar te sparren en te klankborden

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter

Als voorzitter heb je o.a. onderstaande taken en verantwoordelijkheden:

 • Voorbereiden van de maandelijkse IIA YP conference calls en fysieke meetings (opstellen en verzenden van de agenda, vergaderstukken voorbereiden, uitnodigingen versturen, locatie bespreken, parkeerplaatsen regelen, etc.);
 • Leiden van de vergaderingen van de IIA YP;
 • Beoordelen en vaststellen van de conceptnotulen van de IIA YP vergaderingen;
 • Contacten onderhouden met het bestuur als eerste aanspreekpunt met de linking pin van het bestuur;
 • Contacten onderhouden met het bureau van IIA Nederland, als eerste aanspreekpunt voor vragen vanuit IIA bureau;
 • Verzorgen van publicaties/input voor op de IIA website;
 • Zorgdragen voor contacten met de voorzitters van de overige commissies en werkgroepen;
 • De IIA YP vertegenwoordigen in het periodieke overleg met het bestuur en de andere commissievoorzitters van IIA Nederland;
 • Vaststellen van het jaarplan - in overleg met het bestuur, met een eindverantwoordelijkheid voor het bestuur;

Vergaderfrequentie
De IIA YP commissie komt elke 2/3 maanden fysiek bijeen en heeft elke maand (tenzij er een fysiek vergadering staat gepland) een conference call, op een vast tijdstip. Bij het opstellen van de agenda wordt bezien of de vergadering kan worden geannuleerd, etc.

Aanwezigheid en tijdsbesteding
De leden van IIA YP committeren zich aan de aanwezigheid gedurende de vergaderingen en aan de tijdige en grondige bestudering van de agenda en te behandelen stukken;

Agenda
Inhoudelijke agendapunten worden voorbereid door ruim vooraf (minimaal 1 week) de betreffende stukken te verspreiden (dan wel te verwijzen naar het digitale archief; worknets);

Profiel van de voorzitter

 • Je bent lid van IIA Nederland;
 • Je ondersteunt de taken en missie van IIA Nederland;
 • Je streeft een actieve beroepsvereniging na en hebt oog voor de belangen en interesses van de doelgroep;
 • Je hebt een RO, RE, RA of CIA opleiding;
 • Je bent werkzaam in en hebt ruime ervaring op het gebied van internal auditing (inclusief consultancy);
 • Je bent goed bekend met de IIA Standards (IPPF);
 • Je bent gemakkelijk in de omgang en je kunt pro-actief schakelen;
 • Je hebt goede communicatieve, schriftelijke en luistervaardigheden;
 • Je kunt een vergadering goed voorzitten en daarbij zowel ruimte bieden voor discussie als de klok in de gaten houden;
 • Je hebt een helicopterview;
 • Je bent een aantal uur per week beschikbaar voor het commissiewerk;
 • Ervaring met commissiewerk (besturen van andere verenigingen) is een pré.

Wij bieden

 • Een betrokken en enthousiaste IIA YP Commissie;
 • Interessante en soms uitdagende events en roundtables;
 • Een vergroting van je netwerk en meer bekendheid binnen de IIA wereld.

Heb je interesse om voorzitter van de IIA YP Commissie te worden, stuur dan je C.V. met een korte motivatie naar yp@iia.nl. De sluitingsdatum van de vacature is 30 april 2017. Je zult in overleg per mei/juni aan de slag gaan, in het begin nog 'samen' met Marieta voor een soepele overgang.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de huidige voorzitter Marieta Vermulm via 06-51234054 of mave@lmwindpower.com

Hartelijke groeten
De Young Professionals Commissie

Terug naar het vacatureoverzicht.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie

IIA-Partners