Vacature bestuursleden IIA Nederland

Het Instituut van Internal Auditors zoekt twee nieuwe bestuursleden.

Wat doet het IIA bestuur?
Het bestuur van het IIA is onder meer belast met het opstellen van de strategie van IIA Nederland. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van deze strategie. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies en werkgroepen, alsmede door het IIA bureau.

Wat doet een IIA bestuurslid?
Het bestuur vergadert maandelijks. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij zich inlezen en in de materie verdiepen. Elk bestuurslid krijgt één of meerdere commissies of werkgroepen onder zijn/haar hoede. Hiermee onderhoudt het bestuurslid regelmatig contact. Ook participeert hij/zij in (een deel van) de commissievergaderingen. Het bestuurslid stemt ook de jaarplannen van de commissie(s) af met de strategie van het IIA en monitort de voortgang hiervan.

Wat heb je te bieden als IIA bestuurslid?
Als bestuurslid van IIA Nederland onderschrijf je uiteraard de Gedragscode van het IIA.

Je beschikt daarnaast over de volgende eigenschappen:

  • Je hebt een positief-kritische, constructieve houding
  • Je bent onafhankelijk; er is geen (schijnbare) belangenverstrengeling
  • Je hebt goede communicatieve vaardigheden
  • Je bent een teamspeler
  • Je hebt een hands-on mentaliteit
  • Je bent integer en van onbesproken gedrag - aantoonbaar met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

IIA Nederland streeft ernaar de dienstverlening aan de semi-overheid (zorg, welzijn, universiteit, woningbouw) overheid uit te breiden en te verbeteren. De thans beschikbare functie zien wij daarom bij voorkeur ingevuld door iemand met ervaring of een netwerk binnen deze sectoren. Ook Chief Audit Executives werkzaam in de dienstverlenende sector of in de industriële sector genieten de voorkeur. Mocht je hieraan niet kunnen voldoen, maar wel een rol willen spelen binnen IIA Nederland, schroom dan niet om toch te reageren.

Wil je bestuurslid worden van IIA Nederland, dan ben je uiteraard al lid van het IIA. Bij voorkeur ben je reeds actief (geweest) als vrijwilliger van IIA Nederland. Daarnaast ben je in het bezit van:

  • Voldoende senioriteit
  • Een trackrecord als Chief Audit Executive of als lid van het MT van een grotere Internal Audit Functie
  • Een professionele certificering (RO, CIA, QIAL, RA of RE)

Het geschatte tijdsbeslag voor de functie van bestuurslid van IIA Nederland is 150-200 uur per jaar. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee jaar. Deze periode kan maximaal twee maal worden verlengd. De functie is onbezoldigd. Het nieuwe bestuurslid zal benoemd worden in de ALV van mei 2021.

Als je vragen hebft over de functie, kun je contact opnemen met linda.post@iia.nl, voorzitter van het Bestuur.

Reageren
Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan vóór 2 april a.s. een motivatiebrief met CV naar Peter Hartog, directeur van het IIA: peter.hartog@iia.nl.

Terug naar het vacatureoverzicht.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie