CAE Services

Het IIA heeft zichzelf ten doel gesteld om internal auditors en Chief Audit Executives (CAE’s) zo veel mogelijk te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Mede door de veranderingen in de Code Corporate Governance is de verwachting dat het aantal IAF’s in Nederland de komende tijd verder zal toenemen. Het IIA ziet het als haar taak om te bevorderen dat deze auditafdelingen zo snel mogelijk ‘up to standard’ komen. Het IIA biedt met CAE Services een aantal producten en diensten die erop gericht zijn CAE’s te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Specifiek voor startende CAE’s zijn een Starterskit en een Mentoringsysteem ontwikkeld.

De CAE Services hebben als uitgangspunt 'ten4one': voor ieder issue dat een CAE inbrengt, krijgt hij tien oplossingen. Peer-to-peer kennisuitwisseling ligt hieraan ten grondslag. De CAE Services bestaan vooralsnog uit:

 • het CAE Forum voor een actief, besloten netwerk
 • de Starterskit met een basisset van good practices
 • het coachingsysteem CAE Mentoring voor een lerend netwerk
 • het Ambition Model voor de verdere ontwikkeling van de IAF
 • de IIA Benchmark, waar de IAF zich kan toetsen aan andere IAF's
 • de Kwaliteitstoetsing ter verhoging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening 

 

CAE Forum

Het CAE Forum is een besloten groep van ruim 50 Chief Audit Executives. IIA Nederland heeft het CAE Forum opgezet om Hoofden Internal Audit met elkaar in contact te brengen ten behoeve van kennisuitwisseling en -ontwikkeling.

Om deze doelen te bereiken, worden verschillende middelen ingezet, waarbij u kunt denken aan:

 • Rondetafelbijeenkomsten
 • Webinars
 • Kenniscentrum
 • Online community Worknets
 • Congressen en seminars
 • Diners en borrels
 • 'Flash enquêtes' op specifieke onderwerpen

Kosten

 • De jaarlijkse kosten bedragen €495,- inclusief vier rondetafels.
 • Indien u meer dan vier keer in een jaar wilt deelnemen aan een rondetafel, dan is dit mogelijk tegen een aanvullende prijs van €100,- per bijeenkomst als bijdrage in de kosten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Annemiek van Raalten, Event Manager CAE Forum, IIA Nederland
+31-6-16445764, annemiek.vanraalten@iia.nl

Kenmerken CAE Forum en rondetafels:

 • De rondetafelbijeenkomsten worden gehouden op hoogwaardige en centraal gelegen locaties in de omgeving Utrecht-Amsterdam, inclusief private dining.
 • Lidmaatschap is exclusief en op basis van invitation-only.
 • De leden zijn voornamelijk werkzaam bij beursgenoteerde bedrijven of organisaties van openbaar belang.
 • Er worden per bijeenkomst 2 PE-punten toegekend, inclusief een certificaat.
 • De thema’s worden vastgesteld op basis van actuele ontwikkelingen.

Voorlopige planning voor de rondetafelbijeenkomsten:

De inloop is vanaf 17.30 uur. Het programma is van 18.00 tot 20.00 uur. Na afloop van het programma is er nog gelegenheid om na te praten. Tijdens de bijeenkomst wordt een 3-gangendiner geserveerd. Villa Oldenhoff ligt aan de A2 tussen Amsterdam en Utrecht en biedt gratis parkeergelegenheid. Er is plek voor maximaal 24 deelnemers per bijeenkomst.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie

IIA-Partners