IIA Nederland: Continuïteit - Cultuur

De grootste bedreiging van de continuïteit van een organisatie zou zomaar haar organisatiecultuur kunnen zijn. Niet voor niks gaat de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code) nadrukkelijk in op het onderwerp. Zo stelt de Code het bestuur verantwoordelijk voor het vormgeven van een cultuur die is gericht op lange termijn waardecreatie van de vennootschap. Ook moet het bestuur in het bestuursverslag verantwoording afleggen over onder meer de waarden van de organisatie en de wijze waarop deze worden ingebed in de organisatie. Indien de internal auditor / accountant van meerwaarde wil zijn op dit complexe onderwerp, dan is het van belang dat hij de achtergrond ervan goed begrijpt en weet op welke manier hij het kan waarnemen en onderzoeken.

Na afloop van deze training ben je in staat om:

  • cultuur als concept te definiëren;
  • het belang van cultuur voor de continuïteit van de organisatie te duiden;
  • de wijze waarop de internal auditor / accountant de cultuur binnen een organisatie kan onderzoeken te illustreren; en
  • de wijze waarop de internal auditor / accountant over de cultuur het gesprek kan voeren met de raad van bestuur en raad van commissarissen toe te lichten.

Programma

  • Podcast met drs. Jan Otten (partner en initiatiefnemer van ACS Behavioural Auditing)
  • Artikelen en/of video’s 

Examen
Het examen bestaat uit 12 meerkeuzenvragen. Deelnemers slagen voor het examen wanneer zij 9 vragen (75%) goed beantwoorden.

Meer info
Stuur een mail naar trainingen@iia.nl

Continuïteit
Als we iets van de Covid-19 crisis hebben geleerd, dan is het dat continuïteit een onderwerp van belang is. Dit geldt niet alleen voor het management van organisaties, maar ook voor de internal auditor en de accountant. Immers, zij worden geacht iets te vinden van onder meer de wijze waarop de continuïteit door de organisatie wordt gewaarborgd en de verantwoording die hierover door het bestuur wordt afgelegd.

De NBA heeft het onderwerp continuïteit in 2021 voor alle accountants (met uitzondering van de overheidsaccountants) als verplicht onderwerp vastgesteld. Je dient in 2021 dus 4 uur aan dit onderwerp te besteden. IIA Nederland biedt je de mogelijkheid om dit op op een leuke, innovatieve en leerzame manier te doen.

Bekijk alle modules:
Continuïteit: BCM
Continuïteit: Cultuur
Continuïteit: Innovatie
Continuïteit: Wendbaarheid

Prijs
Leden € 100,- / Niet-leden € 150,-

PE Punten
2

Doelgroep
internal auditors, interne accountants, accountants in business

Aanmelden
Terug naar online trainingen.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie