CAE Services

Het IIA heeft zichzelf ten doel gesteld om internal auditors en Chief Audit Executives (CAE’s) zo veel mogelijk te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Mede door de veranderingen in de Code Corporate Governance is de verwachting dat het aantal IAF’s in Nederland de komende tijd verder zal toenemen. Het IIA ziet het als haar taak om te bevorderen dat deze auditafdelingen zo snel mogelijk ‘up to standard’ komen. Het IIA biedt met CAE Services een aantal producten en diensten die erop gericht zijn CAE’s te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Specifiek voor startende CAE’s zijn een Starterskit en een Mentoringsysteem ontwikkeld.

De CAE Services hebben als uitgangspunt 'ten4one': voor ieder issue dat een CAE inbrengt, krijgt hij tien oplossingen. Peer-to-peer kennisuitwisseling ligt hieraan ten grondslag. De CAE Services bestaan vooralsnog uit:

  • het CAE Forum voor een actief, besloten netwerk
  • de Starterskit met een basisset van good practices
  • het coachingsysteem CAE Mentoring voor een lerend netwerk
  • de Benchmark Place met het Internal Audit Ambition Model en de Scorecard voor de verdere ontwikkeling van de IAF
  • de Kwaliteitstoetsing ter verhoging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening 

 

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie