Onderzoeken

IIA Nederland ondersteunt de internal auditberoepsgroep met vaktechnisch onderzoek.

De Stichting Vaktechnisch Onderzoek (SVO) stimuleert (wetenschappelijk) onderzoek en stelt financiële middelen beschikbaar.

De Commissie Professional Practices (CPP) en de Manager Vaktechniek coördineren het vaktechnisch onderzoek voor IIA Nederland en dragen zorg voor de uitvoering, vaak door het inschakelen van ervaringsdeskundigen.

SVO

De Stichting Vaktechnisch Onderzoek (SVO) van IIA Nederland heeft ten doel het bevorderen en ontplooien van activiteiten op het gebied van (wetenschappelijk) onderzoek en onderwijs betreffende internal auditing. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het bevorderen van publicaties over (vaktechnische) ontwikkelingen op het gebied van internal auditing
  • Het beschikbaar stellen van financiële middelen aan onderzoekers die zich bezighouden met onderzoek op het gebied van internal auditing
  • Het oprichten van een onderzoeks- en opleidingsinstituut op het gebied van internal auditing

Voorstellen tot het doen van onderzoek kunnen worden ingediend per e-mail: svo@iia.nl.

Het bestemde vermogen ter verwezenlijking van het doel van de stichting wordt onder meer gevormd door:

  • Giften en donaties
  • Subsidies en sponsorbijdragen
  • Door de stichting uitgeoefende activiteiten

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • De heer F. (Frans) Eusman, voorzitter
  • De heer P. van der Zwan (Paul), secretaris
  • De Heer P. Beekhuizen (Patrick), penningmeester

Ter informatie:

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie