Kwaliteitstoetsingen IIA Nederland (KIN)

Bedrijven en andere organisaties werken continu aan het verbeteren van de toegevoegde waarde voor hun klanten; dat geldt ook voor de Internal Audit Functie (IAF). De IAF die een grote bijdrage levert aan toegevoegde waarde van de organisatie wordt gewaardeerd. Dat vraagt om kwaliteitsfocus van de IAF op het hoogste niveau. De ervaren professionals van Kwaliteitstoetsingen IIA Nederland(KIN) helpen de IAF hierbij.  

Kwaliteitstoetsingen IIA Nederland (KIN) bestaat uit gepassioneerde, vakbekwame IIA-leden. Zij geven gericht advies en voeren de kwaliteitstoetsingen uit. De kwaliteitstoetsers zijn ervaren internal auditors met verschillende achtergronden, waarbij alle bedrijfstakken zijn vertegenwoordigd. In afstemming met de IAF selecteren we een team dat het best past bij uw organisatie. De leiding van het KIN-team is altijd in handen van een zeer ervaren internal auditor veelal met een Chief Audit Executive achtergrond. Board room experience is gegarandeerd. 

  KIN kan op meerdere manieren een IAF ondersteunen bij het verder verhogen van de kwaliteit.

Producten en dienstverlening KIN

De externe kwaliteitstoetsing. Bij deze toetsing wordt het kwaliteitssysteem beoordeeld vanuit het IIA International Professional Practices Framework (IPPF) en indien gewenst of noodzakelijk, het perspectief van het NBA en NOREA. KIN is hiervoor geaccrediteerd door deze organisaties. De toetsing mondt uit in een certificaat.

De Self Assessment met Independent Validation (SAIV). Bij deze vorm van toetsing is de beoordeling beperkt tot het toetsen of de IAF zelf de kwaliteitstoetsing goed heeft uitgevoerd op basis van het International Professional Practices Framework (IPPF). De basis voor de SAIV is het door de IAF uitgebrachte rapport en de onderliggende stukken.

Daarnaast kan het KIN de IAF ondersteunen met de volgende dienstverlening:

Readiness Test. Het KIN gaat na of de IAF alles op orde heeft om aan de eisen van een externe kwaliteitstoetsing te voldoen. Vaak mondt een dergelijk onderzoek uit in een rapportage met gerichte adviezen voor verbetering. Zeker voor IAF’s die in opbouw zijn is deze dienstverlening erg nuttig.

Workshop kwaliteitstoetsing. In deze interactieve workshop bepalen de professionals samen met de IAF of de IAF gereed is voor de externe kwaliteitstoetsing. De workshop kan worden gebruikt voor tussentijdse bepaling van de stand van de ontwikkeling van de IAF of ter voorbereiding op een komende kwaliteitstoetsing.

Leerpunten Kwaliteitstoetsingen. Dit rapport verschaft inzicht in de conclusies en aanbevolen verbeterpunten die frequent voorkomen. IAF’s kunnen de leerpunten gebruiken voor een volgende stap in hun kwaliteitsverbetering. Tevens is het rapport voor IAF’s een hulpmiddel bij de voorbereiding op een externe kwaliteitstoetsing.

Waarom KIN?

Een toetsing dóór en vóór internal auditors, dat is wat u van een toetsing door KIN kunt verwachten. Onze ervaren toetsers komen uit verschillende bedrijfstakken en de senior toetsers zijn in veel gevallen werkzaam (geweest) op het niveau van Chief Audit Executive. De toetsers zijn daarmee uitstekende gesprekspartners voor het senior management van uw organisatie zoals de CEO, CFO en leden van het Audit Committee.

Alle toetsers hebben uitgebreide kennis van de diverse normenkaders en zijn op de hoogte van de ontwikkelingen binnen uw branche. Dat maakt het mogelijk aandacht te besteden aan branchespecifieke regelgeving, zoals de Code Banken en good practices uit uw branche. Al deze kennis delen ze graag met het idee dat we als beroepsgroep daar allemaal beter van worden: door en voor internal auditors.

KIN is daarnaast als enige geaccrediteerd door de NBA en NOREA om namens hen gelijktijdig toetsingen voor deze beroepsorganisaties uit te voeren. Zijn de internal auditors van de IAF ook lid van (een van) deze beroepsverenigingen, dan volstaat slechts één kwaliteitstoetsing.

Organisaties over KIN:

“De afgelopen jaren hebben wij met het team hard gewerkt aan het verbeteren van de toegevoegde waarde van Internal Audit binnen Jumbo. De agile auditing werkwijze die wij hebben ontwikkeld zorgt voor relevantie en voor meer impact richting de business. Bovendien draagt het bij aan de kwaliteit en een ‘continu verbeter’-mindset binnen het team. Wij zijn blij dat de toetsers van de IIA open staan voor deze innovatieve manier van het toepassen van de richtlijnen. Wij willen hun ook danken voor de constructieve samenwerking en feedback waar wij al direct mee aan de slag zijn gegaan. Zo heeft deze kwaliteitstoetsing zeker geholpen om “Elke Dag Beter” te worden!”, Annemarie van de Langenberg, Manager Jumbo Supermarkten

"De pre-assessment heeft duidelijk toegevoegde waarde om toe te werken naar de certificering. Ook voor kleinere audit afdelingen wordt inzicht gegeven hoe op een pragmatische manier aan de standaarden kan worden voldaan", Eduward van de Kamp, ATB

"Het certificeringsproces gaf ons niet alleen assurance dat de interne audit functie bij Vopak voldoet aan de professionele standaarden, maar ook veel inzicht en inspiratie hoe we nóg beter kunnen worden", Ard Huisman, CAE van Vopak

  De kwaliteitstoetsingen van KIN worden uitgevoerd zonder winstoogmerk. Met de toetsers van KIN kunt u dan ook rekenen op een toetsing door ervaren auditors die staan voor hoogwaardige, kwalitatieve output tegen een aanvaardbare prijs.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie