Kwaliteitstoetsingen IIA Nederland (KIN)

Bedrijven en andere organisaties werken continu aan het verbeteren van de toegevoegde waarde voor hun klanten; dat geldt ook voor de Internal Audit Functie (IAF). De IAF die een grote bijdrage levert aan toegevoegde waarde van de organisatie wordt gewaardeerd. Dat vraagt om kwaliteitsfocus van de IAF op het hoogste niveau. De ervaren professionals van Kwaliteitstoetsingen IIA Nederland (KIN) helpen de IAF hierbij.  

Kwaliteitstoetsingen IIA Nederland (KIN) bestaat uit gepassioneerde, vakbekwame IIA-leden. Zij geven gericht advies en voeren de kwaliteitstoetsingen uit. De kwaliteitstoetsers zijn ervaren internal auditors met verschillende achtergronden, waarbij alle bedrijfstakken zijn vertegenwoordigd. In afstemming met de IAF selecteren we een team dat het best past bij uw organisatie. De leiding van het KIN-team is altijd in handen van een zeer ervaren internal auditor veelal met een Chief Audit Executive achtergrond. Board room experience is gegarandeerd. 

 

  KIN ondersteunt de IAF bij het verhogen van de kwaliteit.

 

Producten en dienstverlening KIN

De externe kwaliteitstoetsing. Bij deze toetsing wordt het kwaliteitssysteem beoordeeld vanuit het IIA International Professional Practices Framework (IPPF). De toetsing mondt uit in een certificaat.

De Self Assessment met Independent validation (SAIV). Bij deze vorm van toetsing is de beoordeling beperkt tot het toetsen of de IAF zelf de kwaliteitstoetsing goed heeft uitgevoerd op basis van het International Professional Practices Framework (IPPF). De basis voor de SAIV is het door de IAF uitgebrachte rapport en de onderliggende stukken.

Daarnaast kan het KIN de IAF ondersteunen met de volgende dienstverlening:

Readiness Test. Het KIN gaat na of de IAF alles op orde heeft om aan de eisen van een externe kwaliteitstoetsing te voldoen. Vaak mondt een dergelijk onderzoek uit in een rapportage met gerichte adviezen voor verbetering. Zeker voor IAF’s die in opbouw zijn is deze dienstverlening erg nuttig.

Workshop kwaliteitstoetsing. In deze interactieve workshop bepalen de professionals samen met de IAF of de IAF gereed is voor de externe kwaliteitstoetsing. De workshop kan worden gebruikt voor tussentijdse bepaling van de stand van de ontwikkeling van de IAF of ter voorbereiding op een komende kwaliteitstoetsing.

Waarom KIN?

Een toetsing dóór en vóór internal auditors, dat is wat u van een toetsing door KIN kunt verwachten. Onze ervaren toetsers komen uit verschillende bedrijfstakken en de senior toetsers zijn in veel gevallen werkzaam (geweest) op het niveau van Chief Audit Executive. De toetsers zijn daarmee uitstekende gesprekspartners voor het senior management van uw organisatie zoals de CEO, CFO en leden van het Audit Committee.

Alle toetsers hebben uitgebreide kennis van de diverse normenkaders en zijn op de hoogte van de ontwikkelingen binnen uw branche. Dat maakt het mogelijk aandacht te besteden aan branchespecifieke regelgeving, zoals de Code Banken en good practices uit uw branche. Al deze kennis delen ze graag met het idee dat we als beroepsgroep daar allemaal beter van worden: door en voor internal auditors.

Organisaties over KIN:

"Gezien de full scope audit wordt de IAD van CZ op verzoek van de Audit Risk Commissie al sinds 2013 elke drie jaar extern getoetst door KIN. De IAD van CZ is trots op het behaalde certificaat met een volledig groene score!" - Maureen Vermeij-de Vries, hoofd internal audit van CZ

“KIN heeft aan het eind van 2019 een volledige externe kwaliteitstoetsing uitgevoerd bij CAS, de IAF van Nationale Nederlanden. Het rapport en adviezen sloten naadloos aan bij de verwachtingen van Nationale Nederlanden en we zijn trots op de positieve resultaten.” - Chief Audit executive van CAS Anoek Bastiaens

“Wij zijn verheugd met de uitkomst van de toetsing, die ons streven naar kwaliteit en professionaliteit bevestigt. De verbeterpunten die door het toetsingsteam van KIN zijn aangedragen zullen ons helpen om de kwaliteit van de afdeling verder te versterken.” - George de Booij, directeur NS Audit.

“Wij zijn als team trots om in een relatief korte periode deze prestatie neer te kunnen zetten. Het voorbereidingsproces heeft ertoe geleid dat de kwaliteit van dienstverlening en de toegevoegde waarde van onze internal auditfunctie bijdraagt aan continue verbetering van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs binnen Radboudumc.” - Ruud Franssen, hoofd Audit & Risk Radboudumc.

  De kwaliteitstoetsingen van KIN worden uitgevoerd zonder winstoogmerk. Met de toetsers van KIN kunt u dan ook rekenen op een toetsing door ervaren auditors die staan voor hoogwaardige, kwalitatieve output tegen een aanvaardbare prijs.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie