Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.

Voorwaarden

IIA Nederland kent twee soorten lidmaatschappen: het gewone lidmaatschap en het geassocieerde lidmaatschap.

Gewoon lidmaatschap
Om in aanmerking te komen voor het gewone lidmaatschap, dient u aan de volgende drie voorwaarden te voldoen:

  1. U oefent als hoofdfunctie het beroep van internal auditor uit.
  2. U bent ingeschreven in een door de vereniging erkend auditregister, van: SVRO (RO), NBA (RA/AA), NOREA (RE) of IIA (CIA).
  3. U beschikt over ten minste drie jaar werkervaring in internal audit.

Geassocieerd lidmaatschap
Voor het geassocieerde lidmaatschap gelden geen specifieke voorwaarden. Iedereen kan zich als geassocieerd lid aanmelden. Geassocieerde leden hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

Alle aanvragen voor lidmaatschap worden getoetst door de Commissie van Toelating.

Alle leden worden geacht de internationale standaarden voor de beroepsuitoefening van internal auditing (de Standaarden) te onderschrijven en zich eraan te houden.

Huishoudelijk Reglement
TOELATING
Artikel 1

1. Na toetsing door de Commissie van Toelating van de Vereniging Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA Nederland) kunnen worden toegelaten: als gewoon lid: -degenen die als hoofdfunctie het beroep van Internal Auditor uitoefenen, zijn afgestudeerd aan een door de vereniging erkende opleiding of beschikken over een erkende kwalificatie en voldoen aan de ervaringseis als vermeld in lid
2. -degenen die als hoofdfunctie het beroep van Internal Auditor uitoefenen en zich op grond van ervaring en positie kwalificeren. Als RO-lid: -degenen die als hoofdfunctie het beroep van Internal Auditor uitoefenen, zijn afgestudeerd aan een door de Stichting VRO erkende opleiding, beschikken over door de Stichting VRO erkende kwalificaties en voldoen aan de ervaringseis als vermeld in lid 2. De aanvragers van het gewone respectievelijk RO-lidmaatschap dienen om te voldoen aan de ervaringseis te beschikken over ten minste drie jaar werkervaring als Internal Auditor.
3. Als geassocieerd lid kunnen personen worden toegelaten die aan de volgende voorwaarden voldoen: -medewerkers van de internal auditafdeling die zich niet kwalificeren op grond van art. 1.1; -een persoon die actief is in de openbare accountancy praktijk; -een persoon die als opleider of als schrijver actief is op het gebied van internal auditing; -een persoon die een opleiding volgt op het gebied van internal auditing of diegene die wordt getraind in internal auditing; -een persoon die vanwege training en ervaring een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de professionele praktijk van internal auditing; -een persoon die gepensioneerd is en die gewoon lid is geweest.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie

IIA-Partners