Benchmarking

De Commissie Benchmarking is voortgekomen uit de Commissie Global Auditing Information Network (GAIN). Dit is de benchmarking tool van IIA Inc, waarmee een Internal Audit Functie (IAF) zich kan toetsen aan andere IAF's uit de gehele wereld. Daarbij gaat het vooral om positionering, taakstelling, performance en ontwikkelingen.

De Commissie heeft als hoofdtaak het stimuleren van de leer- en verbetercyclus van IAFs, door het benchmarken van concrete Internal Audit onderwerpen en het organiseren van roundtables hierover. De Commissie Benchmarking werkt in dit kader nauw samen met andere IIA Commissies.

Daarnaast ondersteunt Commissie Benchmarking IAFs die aan GAIN willen deelnemen, denk bijvoorbeeld aan coördinatie van de uitvoering, het eenduidig houden van de Nederlandse interpretatie van de vragen en het optreden als intermediair tussen de GAIN deelnemers en IIA Inc.

Ga naar de commissiepagina van de Commissie Benchmarking of neem contact op via benchmarking@iia.nl.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie