Vakgebied

Internal auditing is een vak dat wereldwijd wordt beoefend volgens de daarvoor door The Institute of Internal Auditors Inc. vastgelegde beroepsstandaarden en gedragscode.

De internationale definitie van het vak luidt:
Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.

De internal auditor beoordeelt in welke mate zijn organisatie erin slaagt om het bedrijfsproces en de daarmee samenhangende risico’s te beheersen. Dit gebeurt in de volle breedte van systemen, productie, techniek, marketing en human resources van de organisatie. De internal auditor zal in de regel naar aanleiding van zijn bevindingen aanbevelingen geven over het terugdringen van risico’s.

Een goed functionerende internal auditfunctie helpt het management om een organisatie met een goed stelsel van normen te beheersen. Het IIA is ervan overtuigd dat een organisatie het best is gediend met een volledig bezette en professioneel competente internal auditstaf die toegevoegde waarde levert, met diensten die doorslaggevend zijn voor de effectieve besturing van de organisatie.

Internal auditafdelingen zijn in Nederland verplicht bij bankinstellingen (zoals vastgelegd in de Regeling Organisatie en Beheersing van De Nederlandsche Bank) en bij de ministeries van de Rijksoverheid (zoals vastgelegd in artikel 66 van de Comptabiliteitswet). Tevens dienen alle aan de New York Stock Exchange genoteerde bedrijven (waaronder een aantal Nederlandse) een internal auditfunctie te hebben.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie