Audit Magazine

Audit Magazine is het vaktijdschrift voor internal auditors van IIA Nederland, dat vier keer per jaar verschijnt, met een omvang van ten minste 52 pagina's. Er wordt gewerkt met themanummers.

Audit Magazine 1, 2017, met thema Externe Accountant versus Internal Auditor, verscheen op 15 maart 2017

Nu online op uw pc of tablet

Het Magazine is eigendom van IIA Nederland en wordt uitgegeven door VM uitgevers. De redactie bestaat uit leden van het IIA.

Indien u een bijdrage wilt leveren aan Audit Magazine, kunt u contact opnemen met de redactie via: auditmagazine@iia.nl.

Verschijningsdata

Audit Magazine 1 2017
Thema: Externe accountant vs internal auditor
Deadline artikelen: 21 december 2016
Verschijningsdatum: 15 maart 2017

Audit Magazine 2 2017
Thema: IIA Nederland 20 jaar
Deadline artikelen: 29 maart 2017
Verschijningsdatum: 9 juni 2017

Audit Magazine 3 2017
Thema: Sector olie, gas en energie
Deadline artikelen: 21 juni 2017
Verschijningsdatum: 22 september 2017

Audit Magazine 4 2017
Thema: Veiligheid
Deadline artikelen: 27 september 2017
Verschijningsdatum: 8 december 2017

Archief

Reeds verschenen nummers:

Jaargang 2017, nummer 1 (maart)
Thema 'Externe Accountant versus Internal Auditor'
Volledig nummer (bladertool)
Volledig nummer (PDF)

Losse artikelen
Drie CAE's die hun mening niet onder stoelen of banken steken, interview met Alessio Miranda (ING), John Bendermacher (ABN AMRO) en Rudi Kleijwegt (Rabobank)
CZ en VGZ kiezen voor intern certificeren, interview met Maureen Vermeij-de Vries (CZ) en Joop Winterink (VGZ)
Twee sporen, dezelfde eindbestemming, interview met George de Booij (NS)
De herziene code: winst voor Internal Audit?, interview met Hans Strikwerda en Arie Molenkamp
"We zijn kritisch naar elkaar en houden elkaar scherp", interview met Wim Geerts (Ministerie van Defensie), Bas Wakkerman (Algemene Rekenkamer) en Adrie Kerkvliet (Auditdienst Rijk)
Hoe kunnen CAE's de samenwerking tussen IAF en EA het beste inrichten?, artikel door Antoine van Vlodorp
IA en EA: bondgenoten in good governance, artikel door Johan Scheffe
De verschillende gezichten van de IAF, artikel door Bjorn Walrave
Strategisch alignmentonderzoek: wat, hoe en waarom, artikel door Margot Hovestad en Joop Winterink
De toegevoegde waarde van leugendetectie binnen internal audit, artikel door Marieta Vermulm
Evaluatie Europese anti-witwasrichtlijn, artikel door Peter Steenwijk
Auditen op basis van dialoog, artikel door Paula Wolthers, Margreet van der Meer, Michelle Eggermont, Hidde van der Wal en Gabriel Anthonio
Privacy: mens en organisatie vragen voortdurend aandacht, artikel door Paul Bloemen, Ivo Kouters en Ad Meeuwsen
Wat kun je als auditor nou met systemisch werken?, artikel door Theresia Gommans

 


 

Jaargang 2016, nummer 4 (december)
Thema 'Transparantie & Communicatie'
Volledig nummer (bladertool)
Volledig nummer (PDF)

Losse artikelen
Goed ondernemingsbestuur, interview met Jaap van Manen en John Bendermacher
Rapporten van de ADR worden actief openbaar gemaakt, interview met Anneke van Zanen-Nieberg
Wen er maar aan: openheid van cultuur als auditobject, door Erik van Bekkum en Muel Kaptein
Het belang van eerlijke communicatie van beursvennootschappen, door Rients Abma
"Het moeilijkste vak binnen het vak: Internal Audit", interview met Jules Muis
Transparantie: balanceren tussen vreugdevolle verwachtingen en verdwaasd verlangen, door Mark van Twist
"Transparantie is niet moeilijk", interview met André Veneman
Schrijven wat je ziet, door Kees Maat
Regie over reputatie!, interview met Gerjan Vasse
De Nederlandse code voor goed openbaar bestuur, interview met Meine Henk Klijnsma
"Blijf altijd nieuwsgierig", interview met Ronald Alsen
"Rapporteren wat je ziet", interview met Alex Hilgevoord
Toezichthouder over de IAF, door Nicole Engel-de Groot
Interne auditors onmisbaar in goed ondernemingsbestuur, door Huck Chuah en John Bendermacher

 


 

Jaargang 2016, nummer 3 (september)
Thema 'Ketenmanagement'
Volledig nummer (bladertool)
Volledig nummer (PDF)

Losse artikelen
FrieslandCampina: van gras naar glas, interview met Heim Schumacher en Jeroen Fey
Commitment bij een audit naar ketensamenwerking, artikel door Stephanie Veldhuis
"Ketenmanagement is meer dan van korrel tot borrel", interview met Walther Ploos van Amstel
De rol van de auditor in informatieketens wordt steeds groter, artikel door Marc Welters
"Bij Jumbo geven we op een pragmatische manier invulling aan risk en audit", interview met Vincent de Boer
Strafrechtketen: van ultimum naar optimum remedium, interview met Peter Hennephof en Albert van Wijk
Ketenaudits - hoe doe je dat?, artikel door Lianne van Exel, Ineke de Haan en Gerwin de Vries
Besluitvorming: black box of begrijpelijk?, artikel door Arjan van de Grootevheen
Samenwerking auditors bij woningcorporaties, artikel door Brigitte de Vries en Raymond Wondergem
Competenties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, artikel door Marc van Heese en Saner van Oosten
"Dit vak spreekt al je talenten aan", interview met Paul Hofstra
Grip op samenwerken, artikel door Robert van den Heuvel
Het Internal Audit Ambition Model, artikel door Els Heesakkers en Joko Tenthof van Noorden
IIA Congres 2016: Explore, Discover, Experience!
De aanvullende stap in de IA-cyclus, artikel door Sjon van der Kley

 


 

Jaargang 2016, nummer 2 (juni)
Thema 'Pensioen'
Volledig nummer (bladertool)
Volledig nummer (PDF)

Losse artikelen
De pensioensector - feiten en cijfers, door Laszlo Nagy en Naeem Arif
Meer halen uit assurancerapporten, door Bert Keuter
"Pensioen is een strategisch onderwerp", interview met Astrid Langeveld-Vos
Hoe audit je 36 miljard euro?, interview met Karin Hubert
"We zijn nu de pensioenstraat aan het verbouwen", interview met René van de Kieft
Duurzaam beleggen door pensioenfondsen, door Puck van Ipenburg
"Het risico ligt uiteindelijk bij de deelnemers", interview met Geraldine Leegwater
"Het pensioenproduct kent tekortkomingen", interview met Bert Boertje
"De meeste mensen bekijken de pensioeninformatie niet eens", interview met Jan van Miltenburg
Gelijk hebben én krijgen, door Nicole van Ladesteijn en Theresia Gommans
Internal auditing in Suriname: een aanzet tot discussie, door Oscar Kajansie en Arie Molenkamp
Hebben internal auditors ander informatiezoekgedrag?, door Thalia Weidema en Bob van Kuijck
Auditors opleiden: aandacht voor de rollen en competenties, door Peter Bos, Ron de Korte en Mark van Twist
"Uiteindelijk gaat het om één ding"de kwaliteit van de medewerker", interview met Thijs Smit
Auditen in de cloud, door Xander Bordeaux, Anouscka Carlier-Algoe en Suzanne Scheuller

 


 

Jaargang 2016, nummer 1 (maart)
Thema 'Data'
Volledig nummer (bladertool)
Volledig nummer (PDF)

Losse artikelen
Bescherming van persoonsgegevens begint aan de tekentafel, interview met Jacob Kohnstamm
De komst van de datacratie, door Rolf Bruins
Belangrijke ontwikkelingen in de privacywetgeving, door Piet Goeyenbier
Datamanagement in relatie tot BCM, door Alex Hoogteijling
De uitdagingen van cyber security, interview met Ronald Prins
Informatiebeveiliging - buiten de geijkte paden treden, door Ari Davies en Ivo Noppens
Ken je klassiekers - hoe verhoog je je cyberweerbaarheid, door Kim Gunnink
Tips om te starten met big data & analytics, door Marco de Jong
Cijfers vertellen nooit het hele verhaal, interview met Albert Meijer
Data analytics volgens het push-leftprincipe, door Jacques de Swart, Jan Wille en Michael Zuur
Zakelijk inzicht en andere essentiele competenties, door Hans Nieuwlands
De internal auditor op de bijrijdersstoel bij complexe ICT-projecten, door Arno Nuijten
Verschil in risicoperceptie, door Ingrid Laurier
De evolutie van project auditing, door Sam Huibers en Jeroen Bolluijt
"Internal auditor 'ont-dekt' zaken voor het management", interview met Sander Weisz

 


 

Jaargang 2015, nummer 4 (december)
Thema 'Competenties'
Volledig nummer (bladertool)
Volledig nummer (PDF)

Losse artikelen
Internal Audit integraal onderdeel van besturingsapparaat, interview met Peter Wakkie
De auditor is ook een leider! door Jochen Hekker
Gedrag en persoonlijkheidskenmerken, interview met Bob van Kuijck
Militairen bij de Auditdienst Rijk, interview met Clive ter Heege
'Zeg wat je ziet' als noodzakelijke competentie, door Marc Heidt
Soft controls in Internal Audit, door Geertje Strampel
Investeer in de ontwikkeling van je persoonlijkheid, door Bob van Kuijck
Full brain auditing: fictie of toegevoegde waarde?, interview met Rolf Bruins
Work-life balance: het grote misverstand, door Michael Tophoff
Hoe zit het met het morele kompas? door Frank van Luijck
Competenties ontwikkelen - méér dan alleen vaardigheidstraining, door Inge van der Meulen en Jan Otten
Imtech - een ongemakkelijke waarheid, door Fred van Eennennaam, Hagar Michel en Henrik Verzijl
"Mijn leermeester prof. Starreveld ben ik veel dank verschuldigd", interview met Arie Molenkamp

 


 

Jaargang 2015, nummer 3 (september)
Thema 'Bouw en vastgoed'
Volledig nummer (bladertool)
Volledig nummer (PDF)

Losse artikelen
Internal Audit en risicomanagement in de bouw, interview met Rob van Wingerden
Propertize: Internal Audit binnen een bijzondere context, door Michel Vlak
Bouwen aan Internal Audit, column van Vincent Moolenaar
Systeemgerichte contractbeheersing, door Hans van der Horst en Manuela Wibier
Vastgoed ongeschikt voor snel bezuinigen, door Marielle van den Dongen, Lieke van der Sanden en Monique Smaal
Gedrag en bewustzijn op de bouwplaats, door Ilja Werkhoven en Ramon van Schaik
De Hermitage: lessen uit een bijzondere verbouwing, interview met Pieter van Empelen
Vastgoed op Schiphol: managing een uniek gebied, interview met Alianne de Jong en Ayhan Eren
Multi level auditing bij Grontmij, door Matthijs van Renselaar en Yves Coenegracht
De dialoog centraal, door Adriaan Bouwdewijn en Frits Engels
"Houd oog voor de positieve dingen", interview met Bob van Kuijck
Doorlopend auditen van grote programma's, door Ellen Fijneman, Aad Spee en Kees Valk
IIA Congres 2015 'Mind the Gap'doorslaan succes, door Linda Poort

 


 

Jaargang 2015, nummer 2 (juni)
Thema 'Relevantie'
Volledig nummer (bladertool)
Volledig nummer (PDF)

Losse artikelen
Gerrit Zalm over de toegevoegde waarde van Internal Audit
Eumedion: speerpunt Internal Audit, interview met Rients Abma
Relevantie van audits: die hebben we zelf in de hand, door Ron de Korte, Drs. Peter Bos en Drs. Jan Otten
Het samenspel tussen externe accountant en IAF, interview met Peter Eimers
IT-auditor: assurance provider en bestuurlijke sparringpartner? door Drs. Ferry Anwar, Drs. Bjorn Kempkes en Joop Winterink
De relevantie van de internal auditfunctie: 'push'maar vooral 'pull', column van Vincent Moolenaar
Internal Audit draagt bij aan het comfort van commissarissen, door Bas Wakkerman en Drs. Jan Driessen
Internal Audit als speerpunt, column van Marcel Pheijffer
Wat vindt de commissaris? interview met Edward Gaakeer
Oprechte aandacht, column van Willem van Loon
Zorg dat je ertoe doet, interview met Hendrik van Moorsel
Waarneming en werkelijkheid... door Dr. Inez Verwey
Ik heb geleerd mijn rug recht te houden, interview met Leen Paape
Zijn we zelf wel in control? door Ir. Jochen Hekker
Stay relevant or die, column van Tjeu Blommaert

 


 

Jaargang 2015, nummer 1 (maart)
Thema 'Integriteit'
Volledig nummer (bladertool)
Volledig nummer (PDF)

Losse artikelen
Het moreel kompas van de auditor, interview met Thijs Smit
Werkplezier: verrijking voor de toolbox en mindset
Integriteit = transparantie, column van voorzitter Vincent Moolenaar
Gezond verstand neigt naar gezond wantrouwen, interview met Cees van Ingen
Klokkenluiders verdienen actieve bescherming, interview met Merijn Goeman
Vertrouwen in accountants, door Bert van de Ven
Vertrouwen verkopen? Dan eerst zelf vertrouwd worden!, door Theo Jongeneel en Caspar Segers
De NBA over de route naar hersteld vertrouwen, interview met Anne-Marike van Arkel en Marie-Pauline Lauret
Het eigen moreel kompas..., column van Willem van Loon
Moresprudentie 10 jaar later, door Raoul Wirtz en Edgar Karssing
Integriteitsbeleid bij de overheid, door Robert Vos
Wisseling van de wacht, interview met Michel Kee en Vincent Moolenaar
Integriteit: digitaal of analoog?, column van Tjeu Blommaert

 


 

Jaargang 2014, nummer 4 (december)
Thema 'Internationalisering'
Volledig nummer (bladertool)
Volledig nummer (PDF)

Losse artikelen
Hollands glorie, auditen over de landsgrenzen bij Heineken, interview met Sam Huibers
Beheer en audit bij ontwikkelingssamenwerking, door Bas vd Heuvel en Wim Slot
Auditor in den vreemde, artikel over cultuurverschillen
De Europese droom geaudit, interview met Jason Watkin
Werken in het buitenland: waarom niet?, door Cees Klumper
DSM: auditen in internationaal perspectief, door Frank Hermans
Audit van Europese geldstromen: complex en uitdagend, door Piet Borg en Peter Vlasveld
Oorzaakanalyses in het kader van audits, door Lia Tesselaar, Alina van Meer-Stan, Harry Kruk, Jacco van Eerden en Peter Hartog
Transfer pricing: werk aan de winkel voor IA, door Petra Robben en Susanne Verloove
Big Data analytics: kansen en risico's, door Piet Goeyenbier

 


 

Jaargang 2014, nummer 3 (september)
Thema 'De auditor getoetst'
Volledig nummer (bladertool)
Volledig nummer (PDF)

Losse artikelen
Kwaliteitstoetsing: een noodzaak voor alle IIA-leden, interview met Frans Wolf
Vierluik: De auditor getoetst - De Goudse Verzekeringen
Vierluik: De auditor getoetst - Delta Lloyd
Vierluik: De auditor getoetst - SVB
Vierluik: De auditor getoetst - KPN
Kwaliteitstoetsing bij kleine IAF's: de uitdagingen, onderzoeksresultaten
IIA Congres 2014: 'Where on earth are we?', een terugblik
Meer impact met het auditrapport, door Bas Wakkerman en Enid Mangal
Spiritualiteit en audit: hand in hand, door Willem van Loon
Internal Audit en CSR: synergie of (nog) niet?, door Peter W. Bos
De kracht van communicatie tijdens het auditproces, door Hans Wichards
De cultuur van auditafdelingen, door Bjorn Walrave

 


 

Jaargang 2014, nummer 2 (juni)
Thema ‘Goede doelen’
Volledig nummer (bladertool)
Volledig nummer (PDF)

Losse artikelen
Risicobeheersing met de menselijke maat, interview met Marina de Kanter
De auditor met het hart op de goede plek, interview met Stichting laluz
Grenzeloos auditen, een kijkje in de IAF van SNV
Wat is er gedaan met het geld voor Haiti? door Herwig Cleuren en Marlies Burm
De governance van Solidaridad, interview met Erna Wegman
Betrouwbare certificering van eerlijke handel in de wereld, door Jannis Bellinghausen
Hoe goed is 'goed doen'? door Kellie Liket
Van output naar impactmeting, interview met Karen Maas
Behavioural auditing: het onderzoeken van gedrag in organisaties - 2, door Inge van der Meulen en Jan Otten
FIT - een visie op auditing vanuit waardecreatie, door Eiffel bv
OCEG's GRC Capability Model, door Hubert Aelbers en Marinus de Pooter
IIA Congres 2014: 'Where on earth are we?', een vooruitblik

 


 

Jaargang 2014, nummer 1 (maart)
Thema ‘Outside in’
Volledig nummer (bladertool)
Volledig nummer (PDF)

Losse artikelen
De controller over audit, interview met Charley Gerritse
De compliance officer over audit, interview met Xander Smit
De externe accountant over audit, interview met Bernard Roeders en Roger Vossen
De toezichthouder over audit, interview met Nic van der Ende
De politiek over audit, interview met Josien van Cappelle
Spelen op een andere toonhoogte, door Michel Kee
Wanneer kan men spreken van in control zijn? door Ewout Bouwman
De internal auditor in het publieke domein, interview met Mark van Twist
Heineken Business Framework: een GRC-casus, interview met Joop Brakenhoff
Behavioural auditing: het onderzoeken van gedrag in organisaties, door Inge van der Meulen en Jan Otten
Trends in project auditing 'Voor wie wacht komt alles steeds te laat', onderzoeksresultaten
Trends in IT en wat de internal auditor kan bijdragen, door Piet Goeyenbier
De RO-opleidingen langs de meetlat voor competentieontwikkeling, interview met Bob de Kuijck en Ron de Korte

 


 

Jaargang 2013, nummer 4 (december)
Thema ‘So you can think you can audit?’
Volledig nummer (bladertool)

Jaargang 2013, nummer 3 (september)
Volledig nummer (bladertool)

Jaargang 2013, nummer 2 (juni)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (bladertool)

Jaargang 2013, nummer 1 (maart)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (bladertool)

 


 

Jaargang 2012, nummer 4 (december)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (bladertool)

Jaargang 2012, nummer 3 (september)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (pdf - beschikbaar voor leden)

Jaargang 2012, nummer 2 (juni)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (pdf - beschikbaar voor leden)

Jaargang 2012, nummer 1 (maart)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (pdf - beschikbaar voor leden)

 


 

Jaargang 2011, nummer 4 (december)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (pdf - beschikbaar voor leden)

Jaargang 2011, nummer 3 (september)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (pdf - beschikbaar voor leden)

Jaargang 2011, nummer 2 (juni)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (pdf - beschikbaar voor leden)

Jaargang 2011, nummer 1 (maart)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (pdf - beschikbaar voor leden)

 


 

Jaargang 2010, nummer 4 (december)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (pdf - beschikbaar voor leden)

Jaargang 2010, nummer 3 (september)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (pdf - beschikbaar voor leden)

Jaargang 2010, nummer 2 (juni)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (pdf - beschikbaar voor leden)

Jaargang 2010, nummer 1 (maart)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (pdf - beschikbaar voor leden)

 


 

Jaargang 2009, nummer 4 (december)
Volledig nummer (alleen voor leden)

Jaargang 2009, nummer 3 (september)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (alleen voor leden)

Jaargang 2009, nummer 2 (juni)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (alleen voor leden)

Jaargang 2009, nummer 1 (maart)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (alleen voor leden)

 


 

Jaargang 2008, nummer 5 (december)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (alleen voor leden)

Jaargang 2008, nummer 4 (september)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (alleen voor leden)

Jaargang 2008, nummer 3 (juli)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (alleen voor leden)

Jaargang 2008, nummer 2 (mei)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (alleen voor leden)

Jaargang 2008, nummer 1 (maart)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (alleen voor leden)

 


 

Jaargang 2007, nummer 4 (december)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (alleen voor leden)

Jaargang 2007, nummer 3 (september)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (alleen voor leden)

Jaargang 2007, extra conferentienummer (juni)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (alleen voor leden)

Jaargang 2007, nummer 2 (juni)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (alleen voor leden)

Jaargang 2007, nummer 1 (maart)
Inhoudsopgave
Volledig nummer(alleen voor leden)

 


 

Jaargang 2006, nummer 4 (december) 
Inhoudsopgave
Volledig nummer (alleen voor leden)

Jaargang 2006, nummer 3 (september)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (alleen voor leden)

Jaargang 2006, nummer 2 (juni)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (alleen voor leden)

Jaargang 2006, nummer 1 (maart)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (alleen voor leden)

 


 

Jaargang 2005, nummer 4 (december)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (alleen voor leden)

Jaargang 2005, nummer 3 (september)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (alleen voor leden)

Jaargang 2005, nummer 2 (juni)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (alleen voor leden)

Jaargang 2005, nummer 1 (maart)
Inhoudsopgave
Volledig nummer (op aanvraag alleen voor leden)

 


 

Oudere jaargangen (2002 - 2004) zijn op verzoek bij het Bureau beschikbaar.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie

IIA-Partners