SVRO - Register

De jaarlijkse bijdrage voor inschrijving in het register van Register Operational Auditors bedraagt € 55,-.Tevens zult u hierna een factuur ontvangen voor de inschrijvingskosten. De kosten voor inschrijving in het SVRO register bedragen eenmalig €135,-. Indien het bestuur geen goedkeuring geeft voor (directe) inschrijving, wordt u daarover geïnformeerd. U kunt dan bezwaar aantekenen bij het bestuur, die over uw beroep zal oordelen.

 

Register Operational Auditor Register

Privacy
In verband met de privacy van de leden van het IIA worden niet alle gegevens die in het register staan op deze site getoond. Gegevens die niet getoond worden zijn de geboortedatum en de volledige voornamen. Initialen, achternaam en het RO-nummer worden wel getoond.
 

Zoek in het register

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie