Helpdesk

De Commissie Professional Practices heeft als doelstelling om de beroepsgroep te ondersteunen in de ontwikkeling van vaktechniek in de brede zin van het woord. Zij sluit hierbij aan bij een van de doelstelling van het IIA bestuur om het vakgebied van Internal Auditing te ontwikkelen, stimuleren en toetsen om te komen tot hoogwaardige professionele invulling van het vakgebied.

De Helpdesk stelt IIA leden in de gelegenheid vaktechnisch getinte vragen voor te leggen. De beantwoording geschiedt op persoonlijke titel onder coördinatie van de Commissie Professional Practices. De vraagsteller dient daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen in de interpretatie en uitvoering van het van de Helpdesk ontvangen antwoord.

U kunt uw vraag insturen naar vaktechniek@iia.nl.

Wij verzoeken u in de mail te vermelden:
1. Een beschrijving van de specifieke casus
2. Een heldere definiëring van uw vraag
3. De door u reeds geraadpleegde bronnen
4. De oplossingen die u zelf heeft overwogen

De commissie streeft ernaar om binnen twee weken te reageren op uw vraag. IIA doet een gedegen onderzoek naar aanleiding van uw vraag, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gegeven antwoord.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie