Ambition Model

Met het IA AM kunt u niet alleen het huidige kwaliteitsniveau van uw IAF in beeld brengen, maar ook uw ambitieniveau bepalen om uw IAF verder te professionaliseren .

Aanleiding

Er is steeds meer erkenning voor de toegevoegde waarde van de Internal Auditfunctie (IAF), ook in het kader van good governance. In de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code van december 2016 heeft internal audit dan ook een prominentere positie gekregen, met een eigen principe.

Een aantal internal auditors, leden van IIA Nederland, gaven begin 2016 al te kennen een ​​ambitiemodel te willen ontwikkelen dat inzicht geeft in hoe een IAF kan groeien om te voldoen aan het International Professional Practices Framework (IPPF) van het IIA en/of de professionele normen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Nederlandse Vereniging voor IT-auditors (NOREA). 

Deze enthousiaste leden begonnen een werkgroep en creëerden het Internal Audit Ambition Model (IA AM), dat werd gepresenteerd tijdens het IIA Congres 2016. Het model heeft betrekking op het brede spectrum van het opzetten, inbouwen en verder ontwikkelen van een Internal Auditfunctie. Het model bevat relevante best practices en aanbevelingen van recente publicaties. Naar aanleiding van feedback én de nieuwe Code kreeg het IA AM al een half jaar later een update.

Alle leden van het IIA en de NBA kunnen het IA AM gratis opvragen gebruiken. Het doel van de werkgroep is om het beroep internal audit zo substantieel te verbeteren en uit te dagen verder te professionaliseren. Het Internal Audit Ambition Model biedt de mogelijkheid om zichtbaarder te worden en een nulmeting uit te voeren: wat is de huidige positie van de IAF en wat is het gewenste ambitiemodel?

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie