SVRO - Missie en visie

De Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) is de stichting van IIA Nederland die het register van Operational Auditors verzorgt. Een Register Operational Auditor (RO) is een operational auditor die voldoet aan door de stichting gestelde opleidings- en ervaringsvereisten en is ingeschreven in het door de stichting beheerde register. Het register geeft derden de mogelijkheid om vast te stellen of iemand op grond van zijn of haar opleiding en ervaring heeft voldaan aan de eisen die door de stichting worden gesteld. Een RO heeft de verplichting te voldoen aan de permanente educatie-eisen zoals beschreven in het Reglement Permanente Educatie Register Operational Auditors en conformeert zich aan de Code of Ethics van het IIA.

Een van de eisen om ingeschreven te worden in het register van de SVRO - naast drie jaar internal audit werkervaring - is dat de internal auditor is afgestudeerd aan een door de SVRO erkende universitaire opleiding. De post-graduate opleidingen van de Universiteit van Amsterdam / Amsterdam Business School (Executive MSc of Internal Auditing) en de Erasmus Universiteit Rotterdam / Erasmus School of Accounting and Assurance (Internal Auditing & Advisory) hebben deze erkenning.

Toezicht door de SVRO op de kwaliteit van deze opleidingen vindt plaats door een periodieke evaluatie (accreditatie) door een benoemde toetsingscommissie.

De doelstellingen van de stichting staan vermeld in de Statuten SVRO. De statuten vermelden ook welke verplichtingen de stichting daaraan koppelt. leder jaar wordt er een jaarrekening opgemaakt die voor de leden van IIA beschikbaar is. Eveneens worden in de statuten de reglementen voor het toetreden tot - en het onderhouden van - het register beschreven, alsmede de taken, verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur.

Bekijk de SVRO Jaarrekening 2022

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie