Opzeggen

We vinden het jammer dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen.

LET OP: Wanneer u bent ingeschreven als RO en u zegt uw lidmaatschap van IIA Nederland op, dan kunt u de RO-titel niet langer voeren.

Het lidmaatschap van het IIA loopt per kalenderjaar. Wanneer u het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar beëindigt, blijven de contributie en andere geldelijke verplichtingen voor het gehele jaar verschuldigd. Wilt u uw lidmaatschap voor het komende kalenderjaar opzeggen, doe dit dan vóór 1 december van het huidige kalenderjaar.

U kunt uw lidmaatschap opzeggen door te mailen naar leden@iia.nl. Wij horen heel graag de reden voor opzegging
Mocht uw reden tot potentiële opzegging een klacht of probleem zijn, neem dan contact met ons op om deze reden voor te leggen. We zijn u graag van dienst en zullen onze uiterste best doen om uw klacht of probleem op te lossen.

Voorwaarden voor opzeggen
Volgens artikel 8 uit de statuten gelden bepaalde volgende voorwaarden voor het beëindigen van een lidmaatschap.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie