Toezicht op de kwalteitstoetsingen

Het Toezichtsorgaan op de Kwaliteitstoetsingen (TKT) draagt er zorg voor dat alle toetsingen, dus ook die door derde partijen, tijdig plaatsvinden en dat deze kwalitatief goed worden uitgevoerd. Hiertoe analyseert het TKT alle toetsingsrapporten en beoordeelt het eindoordeel. Ook behandelt het TKT verzoeken tot uitstel van toetsing. De taken en bevoegdheden van het Toezichtsorgaan zijn beschreven in het Reglement Kwaliteitstoetsing van IIA Nederland

 

Overzicht getoetste organisaties

Hieronder staan de organisaties waarvan bij IIA Nederland bekend is dat ze een externe kwaliteitstoetsing met voldoende resultaat hebben laten uitvoeren conform het Reglement Kwaliteitstoetsing van IIA Nederland, door het College Kwaliteitstoetsingen of een derde partij.

Als uw organisatie een externe kwaliteitstoetsing heeft laten uitvoeren conform de internationale standaarden van het IIA en in deze lijst wenst te worden opgenomen, stuur uw gegevens (incl. kopie van het toetsingsrapport en e-mailadres van de contactpersoon) dan naar kwaliteitstoetsing@iia.nl onder vermelding van ‘Kwaliteitstoetsing’.

2020

  Organisatie   Getoetst door:
  Philips   FSV Risk Advisory
  Scildon   Simple4Result
  Prosus   FSV Risk Advisory
  RET   FSV Risk Advisory
  ANWB   KPMG
  Eneco   IIA Nederland
  Ahold Delhaize   IIA Nederland / EY
  SPF Beheer   FSV Risk Advisory
  GrandVision   FSV Risk Advisory
  Woonbron   FSV Risk Advisory

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie