Toezicht op de kwaliteitstoetsingen

Het Toezichtsorgaan op de Kwaliteitstoetsingen (TKT) draagt er zorg voor dat alle toetsingen, dus ook die door derde partijen, tijdig plaatsvinden en dat deze kwalitatief goed worden uitgevoerd. Hiertoe analyseert het TKT alle toetsingsrapporten en beoordeelt het eindoordeel. Ook behandelt het TKT verzoeken tot uitstel van toetsing. De taken en bevoegdheden van het Toezichtsorgaan zijn beschreven in het Reglement Kwaliteitstoetsing van IIA Nederland

 

Overzicht getoetste organisaties

Hieronder staan de organisaties waarvan bij IIA Nederland bekend is dat ze een externe kwaliteitstoetsing met voldoende resultaat hebben laten uitvoeren conform het Reglement Kwaliteitstoetsing van IIA Nederland, door het College Kwaliteitstoetsingen of een derde partij.

Als uw organisatie een externe kwaliteitstoetsing heeft laten uitvoeren conform de internationale standaarden van het IIA en in deze lijst wenst te worden opgenomen, stuur uw gegevens (incl. kopie van het toetsingsrapport en e-mailadres van de contactpersoon) dan naar toezicht@iia.nl onder vermelding van ‘Kwaliteitstoetsing’.

Een overzicht van alle getoetste organisaties vindt u hier.  

2022

Organisatie Getoetst door: Standaarden
CZ Achmea Kwaliteitstoetsingen IIA Nederland (KIN) IPPF, NBA, NOREA
DSM Kwaliteitstoetsingen IIA Nederland (KIN) IPPF
TenneT ONE Risk Advisory (voorheen FSV Risk Advisory) IPPF
NIBC ONE Risk Advisory (voorheen FSV Risk Advisory) IPPF
Vopak Kwaliteitstoetsingen IIA Nederland (KIN) IPPF
Arcadis EY IPPF
Maastricht University Kwaliteitstoets Overheidsauditors (KOA)                                                    IPPF
Ministerie van Justitie & Veiligheid Dienst Justitiële inrichtingen Kwaliteitstoets Overheidsauditors (KOA) IPPF
Klaverblad Verzekeringen Kwaliteitstoetsingen IIA Nederland (KIN) IPPF, NBA en NOREA
Lidl KPMG IPPF
Vesteda Investment B.V.  Kwaliteitstoetsingen IIA Nederland (KIN) IPPF, NBA
Provincie Zuid Holland Kwaliteitstoets Overheidsauditors (KOA) IPPF
Volksbank Kwaliteitstoetsingen IIA Nederland (KIN) IPPF, NBA en NOREA
Alliander ONE Risk Advisory (voorheen FSV Risk Advisory) IPPF
Ministerie van financiën (Auditdienst Rijk) Kwaliteitstoets Overheidsauditors (KOA)  IPPF
Aspen Pharmacare KPMG IPPF
Gemeente Amsterdam ONE Risk Advisory (voorheen FSV Risk Advisory) IPPF
Jumbo Supermarkten Kwaliteitstoetsingen IIA Nederland (KIN) IPPF
DSW Zorgverzekeraar  ARC People  IPPF

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie