Toezicht op de kwaliteitstoetsingen

Het Toezichtsorgaan op de Kwaliteitstoetsingen (TKT) draagt er zorg voor dat alle toetsingen, dus ook die door derde partijen, tijdig plaatsvinden en dat deze kwalitatief goed worden uitgevoerd. Hiertoe analyseert het TKT alle toetsingsrapporten en beoordeelt het eindoordeel. Ook behandelt het TKT verzoeken tot uitstel van toetsing. De taken en bevoegdheden van het Toezichtsorgaan zijn beschreven in het Reglement Kwaliteitstoetsing van IIA Nederland

 

Overzicht getoetste organisaties

Hieronder staan de organisaties waarvan bij IIA Nederland bekend is dat ze een externe kwaliteitstoetsing met voldoende resultaat hebben laten uitvoeren conform het Reglement Kwaliteitstoetsing van IIA Nederland, met daarbij de organisatie die de externe kwaliteitstoetsing heeft uitgevoerd en tegen welke standaarden dit is gedaan.

Als uw organisatie een externe kwaliteitstoetsing heeft laten uitvoeren conform de internationale standaarden van het IIA en in deze lijst wenst te worden opgenomen, stuur uw gegevens (incl. kopie van het toetsingsrapport en e-mailadres van de contactpersoon) dan naar toezicht@iia.nl onder vermelding van ‘Kwaliteitstoetsing’.

Een overzicht van alle getoetste organisaties met voldoende resultaat vindt u hier.

2024

Organisatie Getoetst door: Standaarden
AMG ONE Risk Advisory IPPF
Hogeschool van Amsterdam Ferocia IPPF
Nederlandse Waterschapsbank N.V.       ONE Risk Advisory           IPPF
Royal BAM Group NV                                  PwC IPPF
International Criminal Court                                  Kwaliteitstoetsingen IIA Nederland (KIN) IPPF

 

 

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie