14-05-2019

Leerpunten uit de externe kwaliteitstoetsingen 2018

De continue evaluatie en verbetering van de dienstverlening is een belangrijk kenmerk van professionele organisaties. Dergelijke reflectie en ontwikkeling draagt sterk bij aan het vertrouwen in en de toegevoegde waarde van de dienstverlening. Dit geldt ook voor internal auditfuncties (IAF’s). De beroepsnormen van het Instituut van Internal Auditors (IIA) hebben dan ook een verplicht programma voor kwaliteitsbewaking en -verbetering. Hier hoort tevens een externe, onafhankelijke kwaliteitstoetsing bij, die tenminste eens in de vijf jaar dient plaats te vinden.

Dit rapport beschrijft de resultaten van de analyse van de uitgevoerde externe kwaliteitstoetsingen in 2018. Het verschaft inzicht in de conclusies en aanbevolen verbeterpunten die frequent voorkomen. Hiermee beoogt IIA Nederland IAF’s handvatten te geven voor een volgende stap in hun kwaliteitsverbetering. Tevens is dit rapport een hulpmiddel voor IAF’s bij de voorbereiding op een externe kwaliteitstoetsing.

Naar publicatie
Terug naar het vaktechnische publicaties overzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie