Beroepsnormen IPPF 2017

Het internationale raamwerk voor de beroepsuitoefening (International Professional Practices Framework (IPPF)) is ontwikkeld en wordt onderhouden door The Institute of Internal Auditors (The IIA). Het biedt beroepsbeoefenaren een verzameling richtlijnen op het gebied van internal audit. Een raamwerk biedt in algemene zin een gestructureerde blauwdruk van de samenhang tussen een body of knowledge en richtlijnen. Als een samenhangend systeem zorgt een raamwerk voor consistente ontwikkeling, interpretatie en toepassing van concepten, methodologie en technieken die nuttig zijn voor een vak of beroep.

Het IPPF is het conceptuele raamwerk dat de richtlijnen die door The IIA zijn uitgevaardigd, organiseert. Het heeft een meer beperkte reikwijdte en bevat alleen gezaghebbende richtlijnen die door de internationale technische commissies van The IIA met de nodige zorg zijn ontwikkeld.

Het IPPF bevat de volgende elementen:

Missie

Verplichte richtlijnen

  • Grondbeginselen
  • Definitie
  • Standaarden
  • Gedragscode

Aanbevolen richtlijnen

  • Implementatierichtlijnen
  • Aanvullende richtlijnen

IIA Global: International Professional Practices Framework (IPPF)

Noot: De vertaling is met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd, maar in het kader van het CIA-examen is de originele, Engelstalige tekst van toepassing. Voor deze vertalingen geldt het Auteursrecht

Missie

De Missie van Internal Audit drukt uit wat internal audit binnen een organisatie ambieert te bereiken. Diens plaats in de nieuwe IPPF is opzettelijk en laat zien hoe auditors het volledige framework dienen te gebruiken om het bereiken van de Missie te vergemakkelijken.

Missie van Internal Audit
Het verbeteren en beschermen van de waarde van een organisatie door op risico's gebaseerde en objectieve assurance, adviezen en inzichten te bieden.

Missie, grondbeginselen en definitie

IIA Global: Mission of Internal Audit

Op deze teksten is het Auteursrecht van toepassing.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie