SVRO - Bestuur

Het bestuur van de Stichting Verenigde Operational Auditors (SVRO) is belast met het beheer van de stichting. 

Het bestuur bestaat uit:


R. Versloot MBA EMIA RO (Roos) - voorzitter
LinkedIn profiel


Msc P.J. Beekhuizen RO RE CIA (Patrick) - penningmeester
LinkedIn profiel


Drs T. Clason MSc EMIA RO (Tommo) - secretaris 
LinkedIn profiel


drs. J.J. Kos - Morsch RO CFE (Jeannette)
LinkedIn profiel


R. Petter (Roosmarijn)
LinkedIn profielDe SVRO is per mail te bereiken via svro@iia.nl en telefonisch via 0800 0037 100. 


SVRO Bestuur v.l.n.r.:  Jeannette Kos - Morsch, Tommo Clason, Roos Versloot,  Beate Numan en Patrick Beekhuizen.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie