SVRO - Inschrijving

Voor de inschrijving in het register is - naast drie jaar internal audit werkervaring en een diploma van één van de twee erkende (postgraduate) Internal Auditing opleidingen - een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.

Voor een verzoek tot inschrijving vraagt u bij de SVRO een Aanvraagformulier voor de VOG aan. Hiertoe stuurt u een email met uw adresgegevens aan svro@iia.nl o.v.v. 'Aanvraagformulier VOG'. U ontvangt van het IIA een ondertekend en van stempels voorzien aanvraagformulier. Dit formulier dient u in bij de gemeente waar u woont. Vervolgens ontvangt u binnen uiterlijk acht weken een VOG.

Daarna dient u de volgende documenten aan te leveren via svro@iia.nl ter beoordeling van uw aanvraag:

  • Aanvraagformulier SVRO
  • Kopie van uw diploma Operational Auditor van een opleiding aan een gecertificeerd opleidingsinstituut.
  • VOG (uiterlijk één jaar oud)
  • Ondertekende werkgeversverklaring (zie hiervoor pagina 8 van het Aanvraagformulier)

  

U ontvangt binnen een week bericht van ontvangst van de documenten. Mochten er documenten ontbreken of documenten zijn die niet aan de formele eisen voldoen, dan ontvangt u hiervan ook binnen een week bericht. De beoordeling door het SVRO bestuur wordt in gang gezet als alle benodigde documenten ontvangen zijn en voldoen aan de formele eisen.

Het bestuur beoordeelt één keer per maand alle ingediende aanvragen. Bij iedere aanvraag wordt beoordeeld of voldaan is aan de eis van drie jaar relevante werkervaring. Deze internal audit werkervaring kan voor, tijdens en/of na de post-master opleiding zijn opgedaan. Het bestuur beoordeelt of de werkervaring relevant is in het kader van het kunnen functioneren als RO en kijkt hierbij terug tot maximaal vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag. Tevens stelt het bestuur vast of de gerealiseerde, relevante ervaringsuren toereikend zijn, waarbij wordt uitgegaan van 1300 uur op jaarbasis. Bij positieve beoordeling besluit het bestuur tot publicatie van uw aanvraag. U wordt hierover per mail geïnformeerd.

Na goedkeuring door het bestuur wordt uw aanvraag openbaar gemaakt, zodat eventuele bezwaren bij het bestuur kunnen worden geuit. Hiertoe wordt uw naam gedurende één maand op de website van het IIA gepubliceerd. Wanneer er na één maand geen bezwaar is aangetekend, wordt u ingeschreven in het openbare register op onze site en ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. De jaarlijkse bijdrage voor inschrijving in het RO register bedraagt € 55,-.Tevens zult u hierna een factuur ontvangen voor de inschrijvingskosten. De kosten voor inschrijving in het SVRO register bedragen eenmalig €135,-. Indien het bestuur geen goedkeuring geeft voor (directe) inschrijving, wordt u daarover geïnformeerd. U kunt dan bezwaar aantekenen bij het bestuur, die over uw beroep zal oordelen.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie