Platform Interne Audit voor Pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties (IAP)

Met dit platform wil IIA Nederland een bijdrage leveren aan de verdere implementatie en een proportionele, effectieve en efficiënte uitvoering van de (wettelijke) sleutelfunctie interne audit bij pensioenfondsen. Het platform dient voor het verstrekken van (vaktechnische) ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van antwoorden op vragen, voorbeelden/good-practices en guidance en relevante documenten ten aanzien van IA-gerelateerde vragen vanuit de pensioensector. 

Vanuit de ontvangen (vaktechnische) vragen, ontwikkelingen vanuit de wetgever of toezichthouder DNB en/of vanuit discussies binnen het platform kan de Regiegroep IAP thema’s identificeren waar mogelijk IAP-bijeenkomsten (fysiek of digitaal) op kunnen worden georganiseerd. 

Vragen kunnen gesteld worden via pensioenfondsen@iia.nl. Deze e-mailbox wordt beheerd door de voorzitter van de regiegroep IAP. Hij wijst vervolgens de vraag toe aan het meest deskundige (uitvoerend) groepslid. Het meest deskundige groepslid zal de vraag beantwoorden, in overleg met (tenminste) één ander groepslid. De Regiegroep IAP wordt daarbij ondersteund door het vaktechnisch bureau van het IIA, met name wanneer sprake is van het afgeven van guidance die gerelateerd is aan de IIA-beroepstandaarden.
 

Regiegroep IAP

Regiegroepleden en aandachtsgebieden
De regiegroep IAP bestaat uit de volgende personen en is te bereiken via pensioenfondsen@iia.nl

Lid Aandachtsgebied
drs. E Mulder RA RO (Edward) (vz.) Sleutelfunctievervuller interne audit
Interne audit pensioenuitvoerder
drs. A. Laning RA RC (Anne) Sleutelfunctiehouder interne audit
Intern toezichthouder
T. Teitsma RA (Ton) Bestuurder (met audit achtergrond)
Voorzitter risicocommissie pensioenfonds
Interne audit pensioenuitvoerder
drs. K.G. Schreuder RA RE (Karin)  Sleutelfunctievervuller interne audit
Vervuller en tevens interne audit pensioenuitvoeringsorganisatie


In de uitvoering van de activiteiten zal de regiegroep periodieke afstemming zoeken met specialisten uit de pensioensector ten aanzien van onder andere juridische, actuariële, risicobeheersing en intern toezicht thema’s en vraagstukken.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie