24-01-2011
24-01-2011

Accountant kan ontbrekende toelichting in jaarrekening aanvullen

Wanneer ondernemingen onvoldoende openheid van zaken willen geven in de toelichting van hun jaarrekening, moet de accountant de ontbrekende informatie zelf opnemen in zijn verklaring. Dat schrijft de beroepsorganisatie van accountants NBA in een nieuwe praktijkhandreiking voor haar leden.

De handreiking stelt dat in gevallen waar materiële zaken in de toelichting bij de jaarrekening ontbreken, de accountant deze in de controleverklaring behoort aan te vullen. NIVRA-voorzitter Ruud Dekkers benadrukt het belang van de handreiking: “Natuurlijk is het primair aan de ondernemingsleiding om de jaarrekening op te stellen. Maar wij vinden dat de accountant de plicht heeft om te voorkomen dat er jaarrekeningen publiek worden gemaakt waarin essentiële informatie ontbreekt.”

Voorbeeldteksten
Sinds medio december 2010 hanteert de NBA aangepaste voorbeeldteksten voor controleverklaringen. Een nieuw voorbeeld gaat over de onderbouwing van een aangepast oordeel door de accountant. Hierbij wordt een door de onderneming achterwege gelaten toelichting over de beloning van bestuurders alsnog opgenomen in de controleverklaring.

De NBA ziet de nieuwe voorbeeldtekst als een uiterst middel. In eerste instantie geeft de accountant de onderneming de gelegenheid om de jaarrekening alsnog in overeenstemming te brengen met wet- en regelgeving. Als de ondernemingsleiding dat weigert, bespreekt de accountant dit met de Raad van Commissarissen. Als ook dat geen soelaas biedt moet de accountant de ontbrekende toelichting alsnog in zijn controleverklaring opnemen.

De nieuwe praktijkhandreiking is bedoeld als toelichting op de reeds bestaande standaard 705 over oordeelaanpassing in de controleverklaring. Deze standaard is onderdeel van de beroepsvoorschriften van de NBA.
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie