27-09-2012
27-09-2012

Accountants over Toon aan de Top

Op 20 september 2012 presenteerde het NBA het discussierapport ”Het boegbeeld als voorbeeld”. IIA bestuurslid Karin Hubert nam deel aan de paneldiscussie.

Met betrekking tot de internal auditor vermeldt het rapport het volgende:

Uit de NBA enquête naar Toon aan de Top kwam naar voren dat intern accountants relatief meer ervaring hebben met onderzoek naar Toon aan de Top dan de overige accountants. Zij zijn in een goede positie om onderzoek te doen naar de Toon an de Top en hebben al meer ervaring opgedaan met het onderwerp. De functie van intern accountant in zijn hoedanigheid als internal auditor heeft de laatste vijftien jaar in Nederland een sterke groei doorgemaakt. In de Nederlandse Corporate Governance Code wordt het instellen van deze functie weliswaar niet verplicht gesteld, maar wel aanbevolen. Een internal auditafdeling richt zich op de kwaliteit van de interne beheersing en geeft daarover aanvullend assurance aan de topleiding. En in toenemende mate ook aan de raad van commissarissen of de auditcommissie. Van hen mag worden verwacht dat zij ook aandacht besteden aan de Toon aan de Top.

Internal auditors bevinden zich in een ideale positie om binnen hun organisatie dagelijks te ervaren hoe de Toon aan de Top functioneert. Professor Leen Paape heeft in 2007 onderzoek gedaan naar de tijdsbesteding van internal auditors in Nederland. Hij stelde vast dat Toon aan de Top audits slechts één procent uit maakten van het totaal aan internal audit activiteiten. In zijn onderzoek stelde Paape ook vast dat raden van bestuur hier geen taak zien weggelegd voor internal auditors, terwijl raden van commissarissen juist wel verwachten over de Toon aan de Top gerapporteerd te krijgen in geval van problemen.

Er is wel een positieve ontwikkeling te zien als het gaat om de aandacht van internal auditors voor Toon aan de Top. In 2010 publiceerde KPMG de uitkomsten van een onderzoek onder Nederlandse internal auditors. Hieruit blijkt dat internal auditors meer zijn gaan letten op het gedrag en de cultuur binnen de eigen organisatie (soft controls) en dat zij verwachten dat in de toekomst nog meer te gaan doen. Mede gedreven door de huidige crisis zijn recent initiatieven op dit vlak te zien, bijvoorbeeld in de financiële sector. Toch rapporteert slechts elf procent afzonderlijk over de Toon aan de Top. De toegenomen aandacht voor het onderwerp vergt niet alleen nieuwe methoden en technieken maar vooral meer lef en durf van de auditor. Commitment van het bestuur is gewenst, aldus het onderzoeksrapport. Hier ligt een belangrijke uitdaging.

De samenwerking tussen externe accountants en internal auditors zou op dit punt geïntensiveerd kunnen worden. Volgens een gezamenlijk onderzoek van NIVRA en IIA in 2009 verloopt deze samenwerking in de praktijk goed, maar kan hij worden versterkt in het kader van de brede governance doelstellingen. Het is belangrijk om hierbij ook specifieke Toon aan de Top indrukken en bevindingen onderling af te stemmen.

Volg de discussie op www.accountant.nl  

Lees het rapport
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie