12-10-2011
12-10-2011

AFM: behoefte aan duidelijke onafhankelijkheidsregels voor accountants

De AFM heeft op 6 oktober jl. haar rapport “Prikkels voor kwaliteit accountantscontrole” aangeboden aan de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Het rapport beschrijft welke waarborgen er zijn en welke afweging de accountant maakt om onafhankelijk te functioneren. Specifiek belicht het rapport dilemma’s die zich daarbij in de praktijk (kunnen) voordoen. Daarnaast gaat het rapport in op de vraag in hoeverre financiële prikkels en kwaliteitsprikkels meewegen in de benoeming, beoordeling, beloning en sanctionering van accountants die werkzaam zijn binnen de grote accountantskantoren.

Het rapport is verkennend van aard. De AFM heeft de verwachting dat dit rapport een waardevolle input zal zijn voor de brede en open consultatie die het ministerie van Financiën, in overleg met de AFM en de NBA, dit najaar zal starten. De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de AFM voorstander is van meer duidelijke en restrictieve regelgeving voor onafhankelijkheid.

Lees het volledige bericht

Lees het rapport
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie