ALV besluit: contributie 2018 ongewijzigd

05-12-2017

Vanuit de IIA Academy vond 4 december 2017 de Algemene Ledenvergadering van het IIA plaats. 

Na het formeel goedkeuren van de notulen van de ALV van mei 2017 (in te zien via de ledenpagina), droeg voorzitter John Bendermacher drie bestuursleden voor, voor herbenoeming: S.W. (Sytske) Breedveld RA RO CIA CRMA, drs. R.H.J.W. (Ronald) Jansen RO en drs. W.A.J. (Willem) van Loon RA CIA. De aanwezige leden stemden hiermee in.

Hierna nam John Bendermacher de aanwezige leden mee in de strategie 2016-2020 en benoemde hij de speerpunten voor 2018 op het vlak van het professionaliseren van de leden en het profileren van het instituut. Op de ledenpagina is de presentatie waarin alle speerpunten worden benoemd na te lezen.

Vicevoorzitter en penningmeester Jantien Heimel lichtte de conceptbegroting voor 2018 toe. Belangrijk punt dat hierbij werd benoemd, is dat de contributie ook in 2018 ongewijzigd blijft. De aanwezige leden stemden in met de conceptbegroting. Deze conceptbegroting is op de ledenpagina in te zien.

De volgende ledenvergadering vindt in mei 2018 plaats.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie