Bestuurders redelijk positief over Herziene Code

26-06-2017

Bestuurders en commissarissen, ondervraagd door Jan Stolker van de Erasmus Universiteit, vinden dat de Herziene Code toegevoegde waarde heeft in de eigen organisatie.

Tijdens de Goed Bestuur Jaarlezing op 18 mei presenteerde Jan Stolker, directeur van het recent opgerichte Erasmus Governance Institute in Rotterdam, de voorlopige resultaten van een onderzoek onder bestuurders en commissarissen naar het nut, de praktische toepasbaarheid en de toegevoegde waarde van de Code van Manen. De respondenten op de enquête, die zich bevinden in het beursgenoteerde en het niet-beursgenoteerde bedrijfsleven, gaven te kennen de Code bestudeerd te hebben. Een grote meerderheid is van mening dat deze bijdraagt aan een verduidelijking van het toezichtkader. Ook vindt een meerderheid dat de Code goed toepasbaar is en toegevoegde waarde heeft in de eigen organisatie. Over de noodzakelijkheid van de herziening van de Code zijn de bestuurders en commissarissen minder eensluidend.

De respondenten zien lange termijn waardecreatie als het belangrijkste element in de Code, met als tweede de aandacht voor cultuur. Overigens zijn velen over de praktische toepasbaarheid van de cultuurparagraaf in de Code nogal lauw. Risicomanagment scoort een stuk minder hoog en belonen wordt nauwelijks gezien als een belangrijk onderdeel van de herziene Code. Opvallend is het item omkoping en corruptie; een groot aantal respondenten vindt het belangrijk dat de Code aandacht voor corruptie en omkoping voorschrijft bij het vormgeven van de ondernemingsstrategie.

Bron: Goed Bestuur & Toezicht. Een uitgebreid verslag van het onderzoek is te lezen in het volgende nummer van Goed Bestuur & Toezicht, dat in september verschijnt.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie