12-01-2012
12-01-2012

Bestuurswisselingen IIA en SVRO

Bestuur IIA
In het Audit Magazine is eind 2011 reeds aangekondigd dat de bestuursleden Sander Weisz (Voorzitter IIA), Arjen van Nes (Penningmeester IIA) en Joop van Gennip (Vice-voorzitter) hebben besloten zich - om uiteenlopende redenen - terug te trekken als bestuursleden uit het bestuur van IIA.

In verband met hun aangekondigde vertrek is de functie van voorzitter IIA vanaf 1 januari 2012 overgenomen door Michel Kee (voorheen secretaris), Karin Hubert heeft de taak van penningmeester op zich genomen en Dion Veldhuyzen vervult vanaf 1 januari de rol van secretaris.

Het Dagelijks Bestuur is in het najaar 2011 door het Algemeen Bestuur opgeheven, omdat het Algemeen Bestuur (AB) een actievere rol in de vereniging wil innemen. Om deze ambitie verder vorm te geven is het AB voornemens de ALV instemming te vragen het AB uit te breiden.

Het AB heeft voor de vacatures in totaal vijf bestuurskandidaten op het oog. Naast de voordracht door het bestuur is elk lid bevoegd om tot twee weken voor de ledenvergadering een kandidaat te stellen, indien deze voordracht wordt gesteund door ten minste tien gewone, RO- en /of ereleden.

Bestuur SVRO
Arjen van Nes en Sander Weisz vervullen tot de ALV de rollen van respectievelijk voorzitter en penningmeester van SVRO. Dion Veldhuyzen (huidige secretaris SVRO) zal na de ALV de taak van voorzitter van SVRO overnemen. De functies van secretaris en penningmeester zullen dan overgenomen worden door twee nieuwe bestuursleden.
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie