15-07-2015
15-07-2015

CAE Forum presenteert Internal Audit Capability Model

Tijdens de roundtable van het CAE Forum werd dinsdag 30 juni het 'Internal Audit Capability Model' (IA-CM) gepresenteerd. Rondom dit thema is er een interactieve discussie gevoerd met hoofden Internal Audit waarbij behoeften en ideeën van de toekomstige gebruikers werden geïnventariseerd.

Het vakgebied van internal audit professionaliseert. Het nut en de noodzaak van het hebben van een gedegen IAF wordt regelmatig in het maatschappelijk debat besproken. Internal audit kent een grote diversiteit aan opdrachtgevers en soorten opdrachten. Daarnaast zijn wij als IAF’s en internal auditors ambitieus en willen ons kunnen onderscheiden. Gezocht is naar een manier om dat in kaders vorm te geven.

Vanuit de Commissie Professional Practices, in nauwe afstemming met het College Kwaliteitstoetsing, heeft een werkgroep van het IIA een maturity model ontwikkeld, inclusief de basis voor een self assessment tool. Voor het Maturity Model is het Internal Audit Capability Model (IA-CM) for the Public Sector gekozen als initieel uitgangspunt. De basis is het invullen van een vragenlijst met de thema’s en volwassenheidlevels waaraan een IAF zich kan meten. Het beantwoorden van de vragenlijst resulteert in een 'spindiagram' dat het volwassenheidsniveau per thema weergeeft. Het resultaat van de getoetste IAF kan hierin worden vergeleken met resultaten van andere IAF’s (benchmark) en het eigen ambitieniveau. Een mooie visual om op te nemen in bijvoorbeeld je divisie(audit)plan of als communicatiemiddel in de relatie naar stakeholders (directie en RvC) over ambities en relevantie van de IAF.

Vanuit de werkgroep waren Bas Wakkerman, Maureen Vermeij en Joko Tenthof van Noorden aanwezig om toelichting te geven op dit thema en de discussies per tafel te leiden.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie