24-06-2010
24-06-2010

Conclusie NIVRA-kwaliteitsonderzoek: dossiervorming moet beter

NIVRA-kwaliteitsonderzoek accountantskantoren:
Dossiervorming moet beter

De dossiervorming kan bij veel accountantskantoren worden verbeterd. Dat blijkt uit de jongste ronde kwaliteitstoetsingen door beroepsorganisatie NIVRA. Verbeteringen zijn in ieder geval nodig bij ruim een kwart van de beoordeelde accountantskantoren. Het gaat om kantoren die geen Wta-vergunning hebben.

Het periodiek kwaliteitsonderzoek is in 2009 uitgevoerd door het College Kwaliteitsonderzoek (CKO) van het NIVRA. Van de 113 beoordeelde kantoren blijkt 72% een voldoende te hebben behaald en 28% een onvoldoende. Met name ten aanzien van dossiervorming is bij veel kantoren ruimte voor verbetering geconstateerd. Goede dossiervorming is voor accountantskantoren van belang om een juiste en efficiënte uitvoering van werkzaamheden te waarborgen, maar ook om te kunnen aantonen dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving.

Aan de kantoren die een onvoldoende hebben behaald zijn in totaal 37 registeraccountants verbonden. Het betreft in de meeste gevallen zgn. ´eenmanskantoren´. Bij deze kantoren zal een vervolgonderzoek worden ingesteld om vast te stellen of de gegeven aanbevelingen ter verbetering worden doorgevoerd.

Na de invoering eind 2006 van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), waarin het toezicht op wettelijke controles in handen van de AFM is gelegd, heeft het NIVRA het eigen periodieke kwaliteitstoezicht opnieuw opgezet. De beroepsorganisatie toetst voortaan het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing, dat betrekking heeft op vrijwillige controle-opdrachten, beoordelings- en samenstellingsopdrachten en specifiek overeengekomen opdrachten.

In totaal heeft het CKO bij 204 accountantskantoren kwaliteitsonderzoek gedaan. 113 van deze onderzochte kantoren hebben geen Wta-vergunning. Bij die kantoren heeft het kwaliteitsonderzoek daarom tot een eindoordeel geleid. Bij kantoren die wel over een Wta-vergunning beschikken (91 van de onderzochte kantoren) wordt het eindoordeel overgelaten aan de AFM. De bevindingen op basis van de uitgevoerde kwaliteitsonderzoeken zijn gepubliceerd in het CKO-jaarverslag.

Uit de onderzoeken is ook naar voren gekomen dat met name kleine kantoren behoefte hebben aan ondersteuning door de beroepsorganisatie. Het NIVRA heeft hiertoe inmiddels een driedaagse opfriscursus ontwikkeld.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie