Executive perspectives on top risks

19-03-2019

Er verschijnen veel rapporten over de grootste risico’s waarmee organisaties worden geconfronteerd. Protiviti en de North Carolina State University hebben met 'Executive perspectives on top risks 2019' in kaart gebracht welke toprisico’s besturen en topmanagement zien voor 2019. Zij kregen 30 vooraf gedefinieerde risico’s voorgelegd en hebben deze gescoord op verwachte impact voor het komende jaar.

De risico’s bestonden uit drie categorieën met elk 10 risico’s: macro-economische, strategische en operationele risico’s. Opvallend is dat in de top 10 met name de operationele en strategische risico’s zijn vertegenwoordigd. Daarbij wordt geconstateerd dat 'de omgeving' over het algemeen als meer risicovol wordt beschouwd dan in de twee voorgaande jaren.

Overigens bestaan er verschillen tussen de diverse werelddelen, sectoren en omvang van de organisaties. Dat betekent dat elke organisatie de risico’s voor de eigen organisatie moet wegen.

Opvallend is dat scores verschillen per functie. CFO’s, CIO’s en CAE’s zien, in tegenstelling tot (toezichthoudende) bestuursleden, CEO’s en hoofden risicomanagement, juist een minder risicovolle omgeving, terwijl de (toezichthoudende) bestuursleden ook de top 5-risico’s anders inschatten dan CEO’s en CFO’s. Dat benadrukt het belang om de dialoog over de risico’s grondig met elkaar te voeren.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie