15-04-2010
15-04-2010

Fusie van Nivra en Novaa leidt niet tot gedwongen winkelnering

In een brief aan de tweede kamer reageert Minsister van Financiën, De Jager op vragen die gesteld werden door de vaste commissie. Deze vroeg hoe de publiekrechtelijke status van de beroepsorganisatie zich verhoudt tot het verschijnsel van “gedwongen winkelnering” en wat de fusie betekent voor de positie van concurrerende partijen en de wettelijke titelbescherming. De Minister stelt: “Wat betreft de vraag over de verhouding tussen de publiekrechtelijke status van de beroepsorganisatie en het door de commissie genoemde verschijnsel van “gedwongen winkelnering” het volgende. Er kan vanuit twee perspectieven naar gekeken worden. Enerzijds vanuit het perspectief van de gebruiker van accountantsdiensten die zich voor de afname van bepaalde diensten moet wenden tot accountants die zijn ingeschreven bij de beroepsorganisatie. Anderzijds ook vanuit het perspectief van de accountant zelf die voor het verkrijgen en behouden van zijn titel afhankelijk is van zijn PBO-lidmaatschap. In beide gevallen ben ik van mening dat er, voor zover überhaupt van “gedwongen winkelnering” kan worden gesproken, geen sprake is van een onwenselijke situatie.”

Lees de hele brief.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie