25-08-2011
25-08-2011

IIA publiceert handreiking: ISAE 3402 en de Internal Auditor

Uitbesteding van bedrijfsprocessen heeft de afgelopen tien jaar wereldwijd een enorme vlucht genomen. De eindverantwoordelijkheid voor de uitbestede processen blijft echter rusten bij de bestuurders van de gebruikersorganisatie. In het kader van de jaarrekeningcontrole hebben externe accountants behoefte aan een bevestiging dat de uitbestede processen voldoende worden beheerst. Om richting te geven aan het verschaffen van deze assurance heeft IFAC de International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3402: ‘Assurance reports on controls at service organizations’ uitgevaardigd. Deze Standaard is primair bedoeld voor externe partijen, zoals externe accountants en IT-auditors die zekerheid verschaffen inzake de interne beheersmaatregelen van serviceorganisaties.

Met de invoering van deze nieuwe ISAE 3402 is een aantal wijzigingen doorgevoerd die een impact kunnen hebben op de wijze waarop de externe audit wordt uitgevoerd, maar ook op de rol van de internal auditor. Zo wordt meer aandacht geschonken aan de verantwoordelijkheid van de bestuurder van de serviceorganisatie en wordt ook de rol van de internal auditor expliciet onderdeel van de rapportage.

Zowel voor de internal auditor bij de gebruikersorganisatie als bij de serviceorganisatie biedt ISAE 3402 volop mogelijkheden om een waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de interne beheersing. Deze praktijkhandreiking van het Instituut van Internal Auditors Nederland werkt een en ander uit naar praktische modellen.

Leden van IIA Nederland kunnen de handreiking gratis downloaden
De Praktijkhandreiking is tevens schriftelijk te bestellen voor een bedrag van € 20,- via iia@iia.nl
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie