19-10-2009
19-10-2009

IIA reageert op ontwerpverordeningen Nivra

Het Nivra heeft twee ontwerp nadere voorschriften gepubliceerd. Dit betreft:

Onafhankelijkheid Interne Accountants (NVOIA)

Deze zijn gericht op het waarborgen van zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de persoon die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het object van de assurance-opdracht, tenzij de eindverantwoordelijke het bestuur van de werkgever is. Waar mogelijk zijn de Nadere voorschriften betreffende onafhankelijkheid van de openbaar accountant (ex artikel B1-290.1 VGC) als uitgangspunt genomen. Klik hier

Nadere voorschriften accountantsafdelingen van intern accountants ter zake van assurance- en aan assurance verwante opdrachten (NVAA).

Deze nadere voorschriften richten zich op het stelsel van kwaliteitsbeheersing, de onafhankelijkheid en de integere bedrijfsvoering van een accountantsafdeling ter zake van de door of namens die afdeling uitgevoerde assurance- en aan assurance verwante opdrachten. Klik hier.

IIA Nederland heeft hier formeel op gereageerd.

Reactie op de NVOIA.

Reactie op NVAA.

Berichtgeving hierover in de pers.
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie