Medewerking IAF's Rijk aan referaat gezocht

28-11-2023

Beste collega bij het Rijk,

Ik ben Sjaahien Kalloe, werkzaam als onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer. Ik ben momenteel mijn referaat aan het schrijven voor de postdoctorale opleiding tot Register Operational Auditor (RO). In mijn onderzoek probeer ik de samenstelling en ontwikkelingen bij IAF’s van het Rijk in kaart te brengen. Ik heb in dit kader interviews gehouden met 12 IAF’s van uitvoeringsorganisaties bij het Rijk (zbo’s en agentschappen). Op basis van het Internal Audit Ambition model heb ik de ontwikkeling van deze IAF’s in kaart gebracht. 
 
De tweede stap voor mij is om in kaart te brengen welke organisaties binnen de Rijksoverheid een internal auditfunctie hebben en hoe ze zijn samengesteld. Ik heb dit beeld helaas niet kunnen opmaken omdat er hierover weinig bekend is binnen de beroepsgroep en bij de beroepsinstanties. De beroepsinstanties hebben uiteraard wel een lijst van leden die werkzaam zijn bij het Rijk, maar geen overzicht van IAF’s bij het Rijk. Wilt u mij helpen om een eerste aanzet voor zo een lijst te maken?

Werkt u bij de Rijksoverheid en heeft u een internal auditfunctie* binnen uw organisatie? Dan helpt u mij enorm door mij de onderstaande basale informatie over uw IAF te mailen. Als u liever belt is dat ook prima.
Op basis van deze inventarisatie wil ik in kaart brengen hoeveel IAF’s er binnen het Rijk zijn en het inzicht vergroten over deze IAF’s. Hoe zijn ze samengesteld (fte/titelhouders), hoe is de positionering en hoe ziet het takenpakket eruit. 
 

  1. Naam organisatie: 
  2. Onderdeel van ministerie: afdeling/directie/directoraat-generaal/ Agentschap/Zbo/ anders (graag aangeven welke van toepassing is)
  3. Internal auditfunctie* (zie definitie hieronder) aanwezig en opgericht sinds (jaartal): 
  4. Positionering binnen de organisatie: rechtstreeks onder DG / directeur / anders
  5. Verschijningsvormen: strikte 3e lijnsfunctie of ook uitvoering van 2e-lijn taken 
  6. Aantal fte in 2019: xxx en aantal fte in 2023: xxx
  7. Hoeveel titelhouders in dienst (aantal): RA xx /RO xx /RE xx / overige certificeringen xxx
  8. Verhouding Takenpakket (in percentage): xx% operational- / xx % financial- en xx % IT audit: 
  9. Certificerende taken t.b.v. jaarverantwoording van uw organisatie: ja / nee
  10. Laat uw IAF externe kwaliteitstoetsingen uitvoeren? Ja / nee 

*Internal audit functie: een dienst, afdeling of team die onafhankelijk en objectief audits- en adviesdiensten levert, om meerwaarde te leveren en de activiteiten van een organisatie te verbeteren (The Institute of Internal Auditors, 2018). 

Uiteraard ga ik vertrouwelijk om met uw informatie en is de verwerking binnen mijn onderzoek anoniem. Mochten er naar aanleiding van dit onderzoek nog vragen zijn, dan ben ik uiteraard hiervoor bereikbaar. Graag benadruk ik dat dit onderzoek op persoonlijke titel wordt uitgevoerd. De informatie over uw IAF deel ik niet met de Algemene Rekenkamer en zullen niet gebruikt worden in haar eigen onderzoeken. Als dank voor uw medewerking zal ik de uitkomsten van mijn referaat met u delen. 

Ik ontvang uw reactie graag uiterlijk 18 december 2023. U kunt mij mailen op s.guman@rekenkamer.nl of bellen op 06-11925129.
Rekende op uw medewerking, hartelijk dank alvast,

Sjaahien Kalloe 
https://www.linkedin.com/in/sjaahienkalloeguman/
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie