20-11-2014
20-11-2014

Meer winst uit internal governance

Iedere (beursgenoteerde) onderneming zou moeten investeren in zij n interne beheersing en in ieder geval moeten beschikken over een interne auditfunctie, dat schrij ft de vereniging van institutionele beleggers, Eumedion, in de onlangs verschenen “speerpuntenbrief”.
Deze brief bevat uitgangspunten voor de inbreng van de leden van die vereniging in de algemene vergadering van aandeelhouders waarin deze grote beleggers investeren.
De voorzitters van zowel de raad van commissarissen als de raad van bestuur van deze ondernemingen kunnen dus scherpe vragen verwachten, scherper dan ooit te voren. Bij het beantwoorden van die vragen kan het voorliggende rapport uitstekend helpen. Wat bedoelen we eigenlij k met internal audit, hoe verhoudt die functie zich tot de andere “lines of defence”? Wanneer is een interne auditfunctie goed? Wat heb je er aan als commissaris in je toezichthoudende rol?

 

Lees hier meer in het rapport.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie