Nieuw Reglement op de Tuchtrechtspraak

04-01-2017

De Raad van Tucht (RvT) behandelt klachten die tegen leden van IIA Nederland zijn ingediend. Tegen een uitspraak van de RvT is beroep mogelijk bij de Raad van Beroep (RvB).

De taken en bevoegdheden van de RvT en de RvB zijn beschreven in het Reglement op de tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland. Dit reglement is tijdens de ALV op 7 december 2016 voorgelegd en goedgekeurd.

Tevens zijn tijdens deze zelfde ALV de voorzitters en leden van de RvT en RvB voorgesteld en gekozen.

Raad van Tucht
André den Exter – Voorzitter
Ton Blauw
Peter Breur
Michel Vlak

Raad van Beroep
Ed Curfs – Voorzitter
Arthur Vons

Kijk voor meer informatie op IIA > Organisatie > RvT/RvB

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie