Nieuw SVRO-reglement voor PE

30-12-2016

Klaar voor de toekomst!

In december 2015 vond een aantal wisselingen plaats in het bestuur SVRO. Het huidige bestuur, bestaande uit Sytske Breedveld (penningmeester), Marc Verberne (secretaris) en Ronald Jansen (voorzitter) heeft als een van haar eerste taken het SVRO-reglement voor Permanente Educatie vernieuwd.

In voorbereiding op de vernieuwing passeerden de volgende dilemma’s de revue:

  • Wat heeft het bestuur geleerd van de registratie van de afgelopen jaren?
  • Loopt het beheer van het reglement enigszins in de pas met het beheer van ons omringende reglementen, zoals het IIA, NOREA , ISACA en NBA? En willen we dat?
  • Hoe kunnen we de registratie van PE-punten voor de RO’s verder vereenvoudigen en vergemakkelijken?
  • Hoe gaan we om met niet-praktiserende en herintredende RO’s?

Jansen legt uit: “We hebben eerst een rondje gemaakt en de ervaringen opgehaald. We hebben geleerd dat vooral de registratie van PE-punten eenvoudiger kan. Bij het registreren werd een onduidelijk onderscheid gemaakt in verschillende categorieën uren, dit is aangepast. RO’s kunnen hun PE-punten bij CEDEO-gecertificeerde instellingen verzamelen met activiteiten die relevant zijn voor de betreffende RO in het vakgebied waarbinnen de RO werkzaam is. Alle andere vormen van permanente educatie (zoals genoemd in het huidige reglement) worden voortaan geschaard onder de categorie ‘overige activiteiten’.

De helft van de punten moet een RO via geaccrediteerde activiteiten realiseren, 20 punten in een jaar. Verder hanteren wij nu een cyclus van telkens een jaar waarin 40 punten behaald moeten worden. Hiermee sluiten wij aan bij de andere registers. Punten die je voor een ander register hebt gehaald, gelden ook voor de SVRO. Er ontstaat op dit punt meer flexibiliteit; van belang blijft het criterium dat de activiteiten die je verricht relevant zijn.”

Verberne vult aan: “We ervaren vooral de laatste tijd dat een aantal herintreders bij de SVRO aanklopt. Herintreding is nu in het reglement opgenomen en betekent dat een herintreder het eerste jaar 40 PE-punten extra moet halen. Nietpraktiserende RO’s moesten in het oude reglement aan alle eisen voldoen voor de registratie. Dat hebben we, in navolging van het IIA, aangepast. Niet praktiserende RO’s hoeven nog maar de helft van de hiervoor genoemde PE-punten te behalen.”

Jansen besluit: “Wij hopen en verwachten dat dit reglement als eenvoudiger wordt ervaren en beter past in de tijd waarin wij nu leven. We hechten eraan aan te geven dat het bestuur van plan is vanaf volgend jaar nadrukkelijk toe te zien op registratie van PE-punten. Nu de registratie op de website weer mogelijk is, kunnen we hiermee beginnen.”

Het nieuwe SVRO reglement is van toepassing per 1 januari 2017.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie