02-12-2010
02-12-2010

NIVRA en NOvAA verder als NBA

De beide beroepsorganisaties van accountants, het Koninklijk NIVRA en de NOvAA, zijn sinds 29 november gevestigd in één pand in Amsterdam. Beide organisaties gaan vanaf nu verder onder de naam Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Daarmee is een nieuwe stap gezet in de richting van de formele fusie tussen beide organisaties.

Nadat de ledenvergaderingen van beide beroepsorganisaties eind vorig jaar instemden met de fusievoorstellen, is de samenwerking tussen NIVRA en NOvAA verder geïntensiveerd.  Zo is eind september het Adviescollege voor Beroepsreglementering geïnstalleerd. Dit college adviseert en ondersteunt het bestuur bij het tot stand brengen van nieuwe beroepsregels en handreikingen voor de praktijk. Ook de jaarlijkse Accountantsdag, die eind november werd gehouden, is voor het eerst als NBA-evenement gepresenteerd.

De NBA heeft gekozen voor de bestaande huisvesting van het NIVRA in Amsterdam.
Het pand is dit najaar aangepast aan de gecombineerde bezetting.
Voor de formele fusie tussen beide publiekrechtelijke beroepsorganisaties is een wetswijziging nodig. Het ministerie van Financiën heeft aangegeven dat beide organisaties, in afwachting van die wetswijziging,  alvast als één organisatie kunnen optreden.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie