11-02-2016
11-02-2016

Officiële uitreiking BOOR


Vanmiddag overhandigde John Bendermacher Beginselen voor ondernemingsbesturing, organisatie-inrichting en risicobeheersing (BOOR), een brochure voor interne auditors in de financiële sector, aan Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Bendermacher licht toe: “Het ontstaan van deze brochure gaat zo’n twee jaar terug. De toenmalige Code Banken gaf in artikel 5.3 aan dat de Internal Audit Functie aan bestuur en Raad van Commissarissen diende te rapporteren over governance. In de internal audit community leidde dat tot de vraag welk normenkader daarvoor praktisch hanteerbaar zou zijn. De NBA Sectorcommissie Banken en Beleggingsinstellingen (SBB), net als de Werkgroep Auditing (WGA) van de NVB, wilden hier iets aan doen. Zij hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn tot dit document gekomen". Omdat BOOR vooral voor internal auditors een bruikbare tool is, is het stuk gezamenlijk uitgebracht door het IIA en de NBA Ledengroep Interne en Overheidsaccountants (LIO).

"Deze publicatie komt op een zeer actueel moment, nu internal audit in de voorstellen voor de aangepaste Nederlandse Corporate Governance Code een veel prominentere plek heeft gekregen. Ook sluit de brochure goed aan bij het consultatiedocument De accountant en het bestuursverslag - Verder kijken dan de jaarrekening en de rol die daarin voor de internal auditor is weggelegd. Wij hopen dat alle Internal Audit Functies in de financiële sector gebruik gaan maken van BOOR. De brochure is ook aanpasbaar aan lokale omstandigheden en daardoor tevens buiten die sector bruikbaar. BOOR is voor NBA LIO en IIA bovendien een zeer belangrijk instrument binnen advocacy, om besturen en raden van commissarissen te laten zien door welke bril we naar governance kijken”. Tot slot sprak Bendermacher een dankwoord uit aan Hans Moison (Great Too) voor zijn enorme bijdrage aan de totstandkoming van dit stuk.

Chris Buijink bedankt John Bendermacher en de aanwezigen en stemt ermee in dat vandaag inderdaad een passende dag is “met de slag op de gong van Jaap van Manen”. “Er zijn de afgelopen tijd veel codes van verschillende afzenders verschenen. Het IIA en NBA LIO hebben de handen ineen geslagen om hier orde in te brengen. Met 'Beginselen voor ondernemingsbesturing, organisatie-inrichting en risicobeheersing' bieden jullie een handreiking voor interne auditors in de financiële sector. Hiermee maken jullie inzichtelijk hoe internal auditors hun weg kunnen vinden in het woud van beginselen en richtlijnen in alle bestaande stelsels. Dit voorziet in een heel grote behoefte.”


De aanwezigen: Leen van der Plas (WGA/ING), GertJan Langelaan (WGA/Van Lanschot Bankiers), Reinout Hoogendoorn (WGA/Nederlandse Waterschapsbank), John Bendermacher (IIA/WGA/ABN AMRO), Chris Buijink (Nederlandse Vereniging van Banken), Johan Scheffe (NBA LIO) en Hans Moison (NBA SBB/Great Too)

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie