10-06-2010
10-06-2010

Proefschrift over lastige positie internal auditor

Op 10 juni promoveert Louis de Bruijn aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over de prominentere rol voor internal auditors, nadat boekhoudschandalen de aandacht voor corporate governance hebben vergroot. Deze nieuwe rol vereist een goede positie voor deze interne 'toezichthouder', zo concludeert De Bruijn in zijn proefschrift 'De juridische positie van de internal auditor in Nederland'.

Louis de Bruijn schetst in zijn proefschrift de lastige positie van een internal auditor. ‘Enerzijds bepaalt het bedrijf in kwestie het werkterrein van de auditor, anderzijds zijn het de regels van bijvoorbeeld het NIVRA waar de auditor zich aan moet houden. Tegelijkertijd is voor een aantal onderwerpen juist weer niet helder omschreven welke regels gelden voor auditors,’ zo wordt gemeld in een persbericht naar aanleiding van het promotieonderzoek van De Bruijn.

De Bruijn pleit voor een standaardomschrijving van de taken en bevoegdheden van de auditor. Daarnaast is het van belang dat de organisatorische onafhankelijkheid voor de internal auditor goed is geborgd, waarbij de bestaande (wettelijke) regels aangevuld moeten worden met maatregelen door de organisatie. De te betrachten geheimhouding door de internal auditor kan op gespannen voet staan met de wensen van de organisatie of met de informatieverstrekking aan beroepsorganisaties. Ook is het regelen van bevoegdheid voor onderzoeken van belang, met name wanneer er in een organisatie weerstand tegen interne onderzoeken is.
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie