03-10-2012
03-10-2012

Seminar Risicoparagraaf & In Control Statement

Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van de risico pragraaf en in control stament in de jaarrekening? Wordt er wel begrepen wat dit inhoudt? Of lijkt het eerder gebakken lucht? En wat is de rol van de Internal Auditor bij de totstandkoming ervan? Leen Paape en Jürgen van Grinsven praten u bij op 5 november.

Informatieverschaffing over risico’s en risicobeheersing is de laatste jaren in belang toegenomen. Er is een toenemende vraag van bedrijven om (additionele) assurance over de dienstverlening.
Maar ook toezichthouders zoeken naar zekerheid en het management wordt gevraagd zich duidelijker uit te spreken. Voorbeelden van assurance zijn de ISAE 3402 verklaring en het ‘in control statement’.
In dit seminar krijgt u de laatste inzichten aangeboden waarmee u in uw organisatie de interne beheersingssystemen en risicomanagement verder kunt helpen versterken.
Dit seminar behandelt tevens de vraag wat de risicoparagraaf inhoudt en hoe men tot een ‘in control’ verklaring komt, en welke waarde hieraan kan worden gehecht en hoe men een verdere integratie tussen governance, risk & compliance kan bereiken.

Leen Paape is decaan van de Nyenrode Business Universiteit en lid Raad van Bestuur aan de Nyenrode Business Universiteit. Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van het IIA Research Foundation.

Jürgen H.M. van Grinsven is als kerndocent verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit. Hij is gepromoveerd op Operationeel Risico Management (Basel II) aan de Technische Universiteit Delft.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie